Nyheter från FKG

  • Kort från Sidahl v5

  • Pandemin ställer till det för oss på en del sätt som vi inte kunde förutse – denna gång halvledarbrist.

    Inte på grund av att transporter inte funkar eller att vi har smittade fabriker, nej – orsaken är helt enkelt en kombination av kortsiktiga beslut och ny efterfrågan på annan marknad. De stora OEM i världen drog i handbromsen samtidigt som konsumentmarknaden för datorer och allt annat som stöttar hemarbete exploderade. De stora chipstillverkarna styrde om till de som betalde bättre – resultat? Just det brist.

    Jag tror att vi kommer att få en slagig fordonsindustri på grund av detta – du vet, det räcker med en liten detalj så stoppar allt. Det kommer säkert bli hårda och tuffa möten med inköparna – och där står du som i sin tur trycker på nästa led – och till nästa OSV, du fattar, chipsen är råvara och mäklas på en spotmarknad och vi är i många led ”out of control”.

    Min förhoppning är att vi i Sverige inte sitter med Svarte Petter och försöker finna alternativ – inte lätt, men är det bättre att låta bli?

    Ur Fredrik Sidahls KoG fredag v4.