Nyheter från FKG

 • 15 november, 2021
 • Kort från Sidahl v46

 • Betaltider

  Partnership is the new Leadership – en oneliner jag hämtar från Volvo. Alla tre OEM pratar i VI-form numera, men är det nytt?? Jag har varit med FKG och er nu i över tio år och vad jag vet så har ord som samarbete, partnerskap osv varit på tapeten på vartenda SLD genom åren. Men nu kanske det sker, påeldat av hållbarhetsrörelsen för det är ju så att även byte av varor till komponenter har bäring på just hållbarhet – HÅLLBARA AFFÄRSTRANSAKTIONER.

  Betaltider är fortfarande en fråga som snurrar på regeringskansliet. Lagen kring rapportering av betaltider, dvs tiden som din kund kräver att du sätter som sista betalningsdag på din faktura är i allra högsta grad aktuell. Införande av lagen är satt till mars nästa år. Remissrunda avklarad. Riksdagen har gett sitt bifall och nu återstår finliret till propositionen.

  Jag hör att vi har OEM som börjat justera ned tiderna men dock än så länge med motkrav (=prisreduktion) men som jag ser det så skall inte detta behövas. Jag tror att när rapporteringen är i gång så vill man inte synas där, sökbart med långa betaltider. Jag tänker på alla analytiker som nagelfar företagen och dess aktievärde när man inser att en stor del av kapitalet i balansräkningen är lika med skulderna till leverantören, så börjar saker hända. Hotet om en lagstadgad maximalt tillåten betaltid liknande Frankrike med fler länder hela tiden finns där, som en sista åtgärd om inte rapporteringskravet fungerar.

  Jag hoppas vi kan lägga denna fråga bakom oss nästa år och på riktigt arbeta i partnerskap mot en hållbar mobilitet.