Nyheter från FKG

 • Kort från Sidahl v42

 • Mitt och FKGs arbete med att stävja långa krediter på en faktura som en del i ”affärsuppgörelsen” mellan en kund och leverantör har gett ett resultat.

  Arbetet som startade redan före min tid på FKG där FKGs förra VD Sven Åke Berglie gjorde analyser kring inlåst kapital och påtalade problematiken. När jag kom på plats för över tio år sedan lyfte vi upp situationen medialt och i direkt kontakt med våra tre OEMs.

  Tidigt var Företagarna kritisk mot vårt agerande medan Sinf var positiva och stödjer oss i olika sammanhang. Den stora förändringen med frågan och vilka positioner industrin tog kom när S regeringen tillträdde med Mikael Damberg i spetsen. Damberg kräver förändring och kallar både industrin och branschföreträdare till möte och action – nu är fler med på tåget. FÖRETAGARNA får ny VD och byter position och tillsammans med ett starkare agerande från Almega och Innovationsföretagen bildar vi föreningen betaltider .se – Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet.

  Så långt historian.

  Nu skall remissen behandlas i Lagrådet. Industrin kommer att motarbeta med argument så som regelbörda och konkurrenskraft för Sveriges leverantörer.

  Men i våra möten med industrin där vi mejslade ut koden i föreningsarbetet Betaltider som man skulle förhålla sig till, var det hela tiden ett krav att till koden så behövs en lagstadgad uppföljning – annars kan vi ju inte mäta efterlevnaden. Alltså blir jag lite förvånad över Svenskt Näringslivs kommentarer i Ekot intervjun i förra veckan, där man dessutom säger att nu måste vi sätta oss ned och resonera tillsammans – hm, det har vi gjort från och till i snart ett decennium.

  FKGs grundkrav har varit och är lagstadgad maximal kredit på en faktura på samma vis som man har i tex. Frankrike. Men jag tror att rapporteringskravet, förutsatt att det inte blir urvattnat, kommer att ge effekt – man vill helt enkelt inte synas i sökbara register som ett företag som tvingar sina leverantörer till långa krediter. Att synas tror jag leder till nya analyser av investerare när man inser att kassan i företagen också innehåller ”inlånat” kapital från leverantörerna och vi leverantörer kan också bedöma, skall jag vara leverantör till detta företag? – och siffrorna i registret blir till ett mått på hållbar affärsetik, exakt det som vi eftersträvade med vår kod.