Nyheter från FKG

  • 06 september, 2021
  • Kort från Sidahl v36

  • Eländet med brist på komponenter – halvledare fortsätter.

    Jag hade i förra veckan ett nytt möte med Näring där vi också redovisade svaren på förra veckans enkät. Näring kommer att föra vårt krav angående förlängning av permitteringsprogrammet (bland annat karensen) till finansdepartementet – hoppas snabbt. Detsamma gäller även Tillväxtverkets hantering. Vi vill passa på att tacka för att ni svarade så snabbt på vår enkät i tisdags. Resultatet visar på ett dystert dagsläge – över 60% av er har blivit tvungna att stoppa er produktion för att er kund har stoppat pga halvledarbristen.

    Jag har också pratat med två av våra tre OEMs i Sverige där båda vittnar om en framförhållning på 2-3 dagar samt hur dem går en balansgång kring prognos och hålla trycket uppe för att själva inte bli nedprioriterade med leveranser.

    Alltså, det är ingen tröst – men vi sitter alla samma båt.