Nyheter från FKG

 • 30 augusti, 2021
 • Kort från Sidahl v35

 • När Volvo Cars aviserade ett nytt produktionsstopp på grund av komponentbrist – halvledare, växlade våra medlemmars förmåga att parera Covid och stoppveckor från besvärligt till akut/kritiskt. Och nu har även Scania Group stoppat. Efter några samtal med några av er begärde jag ett avstämningsmöte med Näringsdepartementet.

  Vi har klarat situationen hitintills genom att balansera och att använda oss av korttidsveckan men eftersom denna möjlighet tar slut i september är vårt enda ”överlevnadsverktyg” varsel, detta i en situation där efterfrågan av våra komponenter är mycket hög – men som sagt, stoppar fabriken stoppar alla andra fabriker.

  Detta var mitt budskap till Näring kryddat med lite fakta kring halvledare och hela industrin. Det går inte att hålla tidplanen för klimatomställningen om inte industrin har tillgång på halvledare. Det är inte bara bilen som i vissa varianter slukar ca 3000 halvledare utan dessa små chips behövs överallt där vi skall omvandla kraft till elektrisk ström.

  Jag hade med mig BIL Sweden och två typiska komponentleverantörer på mötet med Näring i tisdags och där levererade vi ett kristallklart budskap, och jag fick känslan av att de tre personerna från Näring blev lite överraskade kring situationen.

  Vi tog upp och krävde tre saker

  -En förlängning av korttidssystemet (Sverige verkar vara ensamt med att ha ett sista datum).
  -Transparens – berätta vad som sker på Regeringskansliet så vi kan känna oss lite mer trygga.
  -Ta bort karrensregeln som innebär att man måste vänta, tror 6 månader innan man kan söka ett nytt stöd.

  Nu hoppas jag på en snabb återkoppling från Näring – återkommer så fort jag vet mer.