Nyheter från FKG

 • 25 augusti, 2021
 • Kort från Sidahl v34

 • Kommer fordonstillverkaren kompensera för ökade råvarupriser i sitt pris mot kunden var frågan från en TT journalist i förra veckan.

  Alltså vid sådana här frågor så saknar jag kristallkulan och får lita på erfarenhet och vad jag läser och hör. Jag tror inte på några nämnvärde prisfluktuationer i slutledet på grund av mixen mellan konkurrens och marknadsandelar, dvs ingen vill börja höja priset.

  Nej, det här kommer att plockas ut mot oss som levererar i en om möjligt tuffare prisdialog med kunden i alla led – inte bara i sista ledet. På frågan hur länge det kommer att vara en brist finner jag ett svar i det faktum att den årliga generella ökningen av behovet av halvledare är betydande samt att den nya typen av mobilitet i fordonsindustrin där i dag ca 10% av världsproduktionen av halvledare går till automotive, kraftigt ökar med elektrifiering och autonoma fordon. Man hinner helt enkelt inte bygga ikapp kapaciteten i närtid.

  Min bedömning blir därför en slagig tillgång på halvledare in i nästa år. Det som talar för oss i vår industri är att det bli alltmer angeläget att vara en leverantör av chipsen till oss i och med framtida behovet samt – vi behöver inte den absolut senaste tekningen, dvs de minsta chipsen med störst kapacitet.

  Till halvledarbristen just nu kan vi också lägga frakterna, plasten och stålet dvs alla de andra ingredienserna i en komponent där priserna galet stigit. Summa – det är dj. tufft nu att få det att gå ihop för många av oss.