Nyheter från FKG

 • 29 augusti, 2022
 • Kort från Sidahl v34 – en sista gång

 • Vad skall man skriva efter 11 år på FKG?

  Framför allt vill jag säga ett stort TACK! Tack till medlemmar, myndigheter, organisationer och företag. Tack för gott samarbete, alla härliga minnen, gemensamma framgångar (och stöttandet i motgångarna), alla trevliga samtal och möten – ja tack för all ENERGI! Tillsammans vet jag att vi har tagit stora kliv som drivit utvecklingen av industrin och Sverige AB framåt.

  Under min tid har några saker som lyckats i det politiska rummet varit typ KORTTIDSVECKAN, en fråga som vi trummat på alla år jag varit med och som under pandemins början blev till en räddning för många av oss. Jag hade nog ett 40-tal teamsmöten med främst Näringsdepartementet under första pandemihalvåret. Ett annat exempel är BETALTIDERNA där det nu är lag att rapportera kundens krävda kredittider på dig som leverantör, sökbart i register OSV. En seger vi tog efter att fyra andra organisationer anslöt sig till ”uppropet” och efter tre näringsministrar.

  Det största tacket skulle jag vilja rikta till mina två vapendragare Peter Bryntesson och Gabriella Virdarson. Det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till er – jag vet att ni kommer fortsätta jobba lika hårt för medlemmarnas och industrins nytta även om jag nu kliver av VD-posten.

  Tack för mig – och lycka till, vår industri är urstark – kämpa vidare för det!

  Ps. Jag kommer var med på SLD den 20 oktober samt middagen den 19e. Det hade varit superkul om vi ses där, för en sista gång. Ds.