Nyheter från FKG

 • 16 juni, 2021
 • Kort från Sidahl v24

 • Bristen på halvledare är tydlig.

  På mitt möte med Clepa i förra veckan fick jag uppfattningen att problemet kommer att fortsätta in i nästa år.

  Förra veckan hade jag också mötet med Näringsminister Baylan. Vi var 33 organisationer och andra ”stakeholders” med på mötet inklusive Carl Henric Svanberg för att diskutera (!) EUs nya Industristrategi som bland annat handlar om ökad förmåga i EU kring strategisk teknik och komponenter – typ Halvledare, och för att inte vara mindre sårbar för yttre omständigheter.

  Jag fick en slott och berättade först vad vår bransch är i siffror. Sedan förklarade jag att halvledare är en strategisk ”råvara” för att klara industrins & samhällets omställning i stort med ett exempel från industrin och varvtalstyrda maskiner. Min slutpoäng kring detta korta prat var att jag är bekymrad över beslutet med att Sverige står utanför IPCEI samarbetet (Important Projects for Common European Interests) som är en industriallians kring halvledarteknik, när dessutom majoriteten av EU medlemsländer är med (22 länder).

  Ibrahim Baylan försvarade regeringens beslut med ett dåligt intresse och det är när det finns investeringsvilja som man kan tänka sig att vara med. Hm tänker jag så här i efterhand. Northvolt är sprunget ur ett annat IPCEI projekt – EUs batteriallians, och fick visserligen industrin samt FoU Sverige med sig i början men det var ju ”pengasmulor” i början – dock en signal / viljeyttring i EU systemet.

  Sanningen ligger i en usel analys inför beslutet – man gjorde helt enkelt en, enligt min uppfattning, för snäv och skyndsam analys kanske i brist på tid eller förståelse.

  Idag vet jag att det finns en uppfattning i leden efter att effekten blivit tydlig och jag anser att det behövs en riktig analys – ”gör om gör rätt”.

  Den lilla halvledaren är en strategisk ”råvara” – ett litet ”lyckopiller” för att klara en omställning och möta klimatmålen i hela industrisystemet där faktiskt fordonsindustrin bara är en del i denna. Tyvärr lyssnar inte den gröna sidan – halvledare är medialt kopplat till fordon och inte reglering av solpaneler, vindkraft eller elcykeln – du fattar, skall vi få något gjort i vårt politiska landskap så prata för f inte om fordon.

  Nu har jag i vilket fall lyft detta på Regeringskansliet med önskvärd tydlighet och det var flera som hängde på.