Nyheter från FKG

  • 01 juni, 2021
  • Kort från Sidahl v22

  • Kanske du inte har koll på att EU är på god väg att anta en uppdaterad industristrategi. Covid har kastat om strategin som tillsammans med ökad protektionism och annat globalt strul har lett till nya lärdomar.  I den tidigare före Corona strategin finns bland annat ”The Green Deal” och denna inklusive allt annat justeras till en 2.0 som senare under sommaren skall röstas igenom. Jag med flera andra företrädare kommer att vara med på ett digitalt EU-sakråd där FKG får möjligheten att lyfta in vår position.

    För vår industri så ser jag främst skrivningarna kring i EU:s ekonomi (konkurrenskraften) som en helhet: integration på den inre marknaden, produktivitetstillväxt, internationell konkurrenskraft, offentliga och privata investeringar och investeringar i forskning och utveckling. Men hur allt detta fina skall lösas finns lite att läsa bland annat allianser kring strategisk teknik typ halvledare, krisinstrument för den inre marknaden mm.

    Jag kommer som sagt att lägga vår röst till detta de 4e juni men är lite nyfiken på – vad ser du som mest väsentligt? Är det tex rätt att Sverige valt att stå utanför alliansen kring halvledarteknik?