Nyheter från FKG

  • 24 maj, 2021
  • Kort från Sidahl v21

  • Varför är det så viktigt att korta betaltiderna?

    Bolagsverket analyserade 2019 effekten av långa kredittider där man tittade på en estimerad siffra på 215 miljarder kronor som antas alltså vara storleken på de stora företagens leverantörsskulder mot svenska SME:s. I ett sista led har det korrigerats för skatter, genom att korrigera med den vanligaste momsnivån på 25 procent. Efter att ha applicerat detta återstår 172 miljarder kronor. Utifrån den genomsnittliga betaltiden om 33 dagar rapporterat av SME:s39 har Ramboll/Bolagsverket beräknat hur stor likviditetförskjutningen kan vara om betaltiden minskar med en dag från genomsnittet enligt (32−33)/33. Detta ger en siffra på 5,2 miljarder kronor vilket alltså representerar förskjutningen i likvida medel från stora till mindre företag, om betaltiderna minskar från 33 till 32 dagar – dvs en enda dag.

    FKG tillsammans med Sinf, Almega, Företagarna och Innovationsföretagen har startat initiativet Betaltider där du just nu kan skriva under en namnlista om du vill stödja vårt arbete med att korta betaltiderna. För att korta betaltider är viktigt för ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige.

    Du hittar formuläret på betaltider.se.