Nyheter från FKG

  • Kort från Sidahl v19

  • Jag har kämpat med BETALTIDER i tio år.

    För några år sedan fick dåvarande näringsministern Mikael Damberg nog och kallade in företrädare för storföretagen samt några branschorganisationer med orden – nu får det vara nog!

    Resultatet från Dambergs utskällning blev till en frivillig kod och en förening vars enda syfte är att vårda koden och driva frågan vidare betaltider .se . Stiftarna av föreningen är Sinf, FKG, Almega, Innovationsföretagen samt Företagarna som tillsammans har tusentals medlemsföretag.

    Nuläget med allt kring betaltider är att föreningen börjar tröttna på regeringens brutna löften och uteblivna svar. Samma regering stödjer föreningen, men verkar inte ens vilja lyssna på densamma – uselt. Vi skickade i förra veckan ett brev till Baylan med en uppmaning att skynda på med lagstiftningsspåret och som redan ligger färdigt för behandling. Nu kommer vi att ge näringsministern någon vecka för att svara. Beroende på svar – om vi får något, så får vi bestämma oss för vad vi skall göra. Nya debatter, driva juridiskt via Konkurrensverket som otillbörlig utnyttjande av dominerande ställning eller något annat.