Nyheter från FKG

  • 25 april, 2022
  • Kort från Sidahl v17

  • Roland Bergers bild visar tydligt – Europa är i händerna på mindre stabila regioner.

    Batteridrivna elfordon (BEV) är en avgörande faktor för att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn. Efter år som ett något nischat alternativ stiger nu BEV-suget snabbt, särskilt i Europa och Kina. År 2021 stod BEV-bilar för bara 4% av den globala försäljningen av personbilar, men detta förväntas växa till mer än 30% i slutet av decenniet baserat på OEMs egen kommunikation.

    En nyckelkomponent i elektrisk mobilitet är ju batteripaketet. De senaste åren har en kombination av snabba tekniska framsteg och förbättrad produktion lett till förbättrad prestanda och – främst – sänkta produktionskostnader för BEV-batterier. Men stigande råvarukostnader och den senaste halvledarbristen har fått priserna att tillfälligt (?) stiga igen under de senaste två åren.

    Priserna har ökat med ca 50Tkr bara sedan i mars på en normalstor BEV – om dem överhudtaget går att beställa. Priset på en begagnad BEV liknar samma produkt med 0 km på mätaren och snart är väl en bil en investering – vem visste det?