Nyheter från FKG

  • 19 april, 2021
  • Kort från Sidahl v16

  • Förra veckan fick vi ett nyhetsbrev från Clepa

     

    Den europeiska fordonsförsäljningen kan vara på banan för att återgå till nivåerna före COVID-19. Mars visar en stark återhämtning efter januari (-24%) och februari (-19%), enligt CLEPAs senaste analys. Registreringssiffrorna för sex europeiska nyckelmarknader uppvisade en tillväxt på årsbasis från 12% till 497%. Länder som visade de starkaste nedgångarna när COVID-19 slog Europa i mars 2020 (försäljningen i Italien den månaden minskade med 86%) visar nu förståeligt de starkaste återhämtningarna.

    Elbilar representerade i mars igen mer än 20% av personbilsmarknaden i Tyskland, betydligt högre än de marknadsandelar som registrerades i Storbritannien, Frankrike, Italien och särskilt Spanien. Försäljningstillväxten för nyttofordon under första kvartalet överträffade marknaden för personbilar i Tyskland, Frankrike och Storbritannien.