Nyheter från FKG

  • 29 mars, 2021
  • Kort från Sidahl v13

  • I förra veckan hade jag ett styrelsemöte i Föreningen Effektiva Affärstransaktioner där jag tycker att det går för långsamt och där övriga medlemmar i föreningen är för osynliga i frågan. Jag tror Almega, Innovationsföretagen förstår min kritik. I dag är det bara Sinf, Företagarna samt undertecknad som driver debatten kring långa betaltider.

    Den hearing med bland annat Näringsdepartementet är flyttad från februari till maj där också proppen angående ett rapporteringskrav och dessutom är senaste EPR klar (European Payment Report). Ni vet vart FKG står i den här frågan – och vi ger oss aldrig. Arbetet i föreningen och vilka storföretag som är anslutna till föreningen hittar du på betaltider .se där Sandvik är ett av några (få) exempel som nu lämnat långa betaltider till 30 dagar – det rör på sig….