Nyheter från FKG

 • Kort från Sidahl v12

 • Nu kom det..

  I januari kunde du läsa mina farhågor om ett nytt produktionsstopp. Pandemin ställer till det för oss på sätt som vi inte kunde förutse – nu halvledarbrist. Och detta är inte på grund av att transporter inte funkar eller smittade fabriker. Vår bransch konsumerar typ 10% av världsmarknaden på halvledare – resterande går i huvudsak till konsumentprodukter. När vi tvärstannade och den andra storkonsumenten steg kraftigt blev följen brist.

  Och igår kom beskedet från Volvo – stopp i produktion. Hur kunde man inte förbereda detta bättre i januari?

  Svaret är en mix av saker: den lilla marknaden med 10% av totalen gasar igen i en tävling med den stora 90% som också gasar på. Till detta långa kontrakt med volymsavrop i stora kvantiteter och i stort sett all produktion i Asien. Att gasa på tar tid – enligt Semi Conductor Association USA tar det 26 veckor för en fabrik att öka takten – om detta överhuvudtaget går.

  Jag undrar, var är Europa i den här frågan? Halvledare är precis lika strategiskt som batteriproduktion. Vi ska ta stora kliv till en hållbar mobilitet – då behövs det än mer halvledare till all ny elektronik.

  Hoppas att det kan komma något bra från Volvos stopp så att politikerna i Europa vaknar – långsiktigt behöver vi en bättre försörjning i närområdet.