Nyheter från FKG

 • 18 mars, 2021
 • Kort från Sidahl v11

 • Förra veckan deltog jag på Volvo Cars seminarium kring Hållbarhet och Volvos ambitiösa mål.

  Bilden skvallrar en del vad det handlar om och det kommer att ställas än mer krav på oss att leverera mot 2025 – alltså redan om fyra år.

  Nu räcker det inte med att säga att hållbarhet är något vi i Sverige har fått sedan barnsben – nu behöver vi börja arbeta med detta strukturerat.

  FKG beslutade förra veckan på styrelsemötet att fokusera på Hållbarhet, och hur man tar sig an detta ämne, för att hjälpa dig. Vi håller på att lägga upp en plan för hur vårt arbete kring Hållbarhet ska gå till, för att det ska blir så stor medlemsnytta som möjligt. Vi kommer att få hjälp från några i styrelsen och vi kommer att ta hjälp av RISE.

  Så fort vi har arbetet strukturerat hos oss återkommer jag eller Bella till våra medlemmar med mer information.