Nyheter från FKG

 • 08 mars, 2021
 • Kort från Sidahl v10

 • Betaltider och kopplingen till Volvostyrelsens beslut kring utdelning och rörliga ersättningar (bonus) i DI:s granskning.

  För drygt två år sedan bildades det branschgemensamma initiativet ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet” med FKG som en av initiativtagarna. Syftet med den är att på frivillig grund, självreglering, genom en uppförandekod stärka SME-företagens ekonomiska ställning, likviditet, i den strukturella förändring som näringslivet genomgår.

  Nu kan vi dock konstatera att det är skillnad mellan ord och handling – och en allt mindre bra affärsmoralisk tendens inom fordonsindustrin.

  I den här veckan noterar jag ett “drev” kring Volvostyrelsens hantering av utdelning och rörliga ersättningar som är två frågor som jag inte har någon annan synpunkt än att det sätter ljuset på affärsetik.

  Det jag kan hoppas på nu är att pågående debakel lyfter fram affärsetiken som var syftet i den CoC som ACEA och CLEPA undertecknade i fjol samt till detta – en normalisering av betaltider till en skälig nivå som vi finner hos andra fordonstillverkare i Sverige och Europa.

  Jag hoppas att Volvo tar möjligheten till ett positivt ställningstagande och sätter en ny standard i relationen mellan leverantör och kund.