Nyheter från FKG

  • Kort från Sidahl v9

  • En strategisk råvara är nyheten H2 Green Steel – ett nytt företag som avser att starta produktion av fossilfritt stål 2024.

    Hm tänker jag, den här verksamheten behöver kopiöst mycket elenergi för att tillverka H2 (vätgas) för jag tror inte man tänker använda naturgas. El finns i massor i norra Sverige där fabriken ska ligga – men är inte detta elen som ska transporteras till den södra ändan efter beslutet att stänga ned kärnkraften?

    Det fanns en gång en strategi att mata elenergi i Norrland från vatten och dito med kärnkraft i söder, annars hade vi väl från början byggt ett bättre elnät. Nu tas besluten baklänges utan konsekvenstänk baserat på statistiken som säger att vi har ett överskott – men överskott har vi inte alltid året runt – så när köldknäpparna kommer så behöver vi importera el från sydliga grannar – oftast kolkraft. Ringhals 1 var servat för att leverera till 2024 men stängdes vid årsskiftet pga beslut utan konsekvensanalys. Nu måste elnätet skyndsamt byggas ut –tar säkert 10 år– men finns det kvar ett överskott i norr då? Hade jag varit chef hade jag väntat med att lägga ned till alternativet var klart.. hm.

    Sammantaget – superpositivt med H2 Green Steel och Henrik Henriksson vid rodret, men detta och halvledarbristen kräver action från politikerna – hoppas de fattar.