Nyheter från FKG

  • 22 februari, 2021
  • Kort från Sidahl v8

  • The Future of Automotive Mobility

    I måndags förra veckan hade vi på FKG en genomgång med Niklas Brundin, Arthur D. Little om deras senaste rapport The future of automotive mobility. Min supersummering är lite motsägelsefull, tiden till en acceptans till delningsekonomi blir nog rätt lång, åtminstone i Kina där man vill äga eget. Samtidigt är det just Kina som är mest positiv till Autonom körning. Föga förvånande är elbilars intåg trögast i USA följt av EU där man i Kina är mest positiv och där är man dessutom minst känslig för priset, men orolig för batteriets livslängd.

    43% av kineserna tycker det är viktigt att äga och för 11% är det mindre viktigt. I vårt eget land är siffran 23 respektive 24%. Min analys av detta är att man i Kina är i början sett i ett hundraårsperspektiv att äga friheten med en bil medan vi kan börja tänka oss ett annat sätt – men som sagt, det är långt till delningsekonomin. Samtidigt ser vi i att Kina är längst framme med att använda olika delningstjänster.