Nyheter från FKG

 • 02 mars, 2023
 • Kort från kansliet v9

 • I förra veckan var det en del inriktningsbeslut i EU främst på utsläpp (CO2) för lastbilar och bussar. Detta har skapat debatt främst från fordonstillverkarna som tycker att målen är för hårt satta plus att de inte har kontroll över infrastrukturen för typ laddning. Clepa har faktiskt vänt lite det senaste och deras ståndpunkt är att detta är ambitiöst men bra. Bra också att kravet för 2040 är sänkt från 100% till 90%.

  Men detta gäller just nu där procentsatsen är jämfört med 2019 nivå. Det är inte helt beslutat än men det är väldigt troligt att det bli så här.

  För alla fordonsgrupper (utom stadsbussar men inkluderar långfärdsbuss):
  – 2025-2029 målet som tidigare 15%.
  – 2030: 45%
  – 2035: 65%
  – 2040: 90%

  För följande fordon:
  – Stadsbuss 2030: 100%
  – Trailers 2030-framåt: 7,5%
  – Semi-trailers 2030-framåt: 15%
  – Inga mål för arbetsfordon i denna reglering.

  För personbilar så gäller fortfarande att bensin och diesel ska förbjudas 2035.

  När vi ändå pratar om utsläpp så hade Clepa ett intressant seminarium förra veckan också som egentligen handlade om grönt stål. Det var ju intressant ur ett svenskt perspektiv eftersom vi har flera initiativ som pågår. Det var BCG (Boston Consultant Group) som hade gjort presentationen och ovan bild var intressant. Handlade om CO2 utsläpp för hela kedjan. När fordonen blir elektrifierade så är upstream scope 3 (alltså vi leverantörer) viktigast. Bilden visar några OEM och deras mål.