Nyheter från FKG

  • Lina Galow, Gabriella Virdarson och Peter Bryntesson
  • 05 februari, 2024
  • Kort från kansliet v6

  • Förra veckan var fullsmockad med grejer, och en av dem var FKGs besök på Södertälje Science Week där vi pratade Hållbar produktion. FKG tryckte i vanlig ordning på att vi tror på närproducerat och samarbete, och att dessa två går ganska mycket hand i hand. Det är en fördel att ha sina partners nära när man ska samarbeta – man får möjlighet till en bättre dialog och kortare leveranser.

    En sak som slog oss var att ordet samarbete nästan börjar gå mot att bli ett buzzword? Ni vet sen innan att vi på FKG har myntat begreppet ”partnerwashing”, vilket är sprunget mycket ur typ obefintlig kompetens om vad ordet samarbete faktiskt betyder. Ibland får man lite känslan av att användningen av ordet samarbete är ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret… Vem samarbetar mest liksom? Men om samarbete fungerar som det ska så bygger det på transparens samt kravställning mot båda håll, en stor lyhördhet och att vara lösningsorienterade tillsammans. Att dela exempel är också en viktig faktor, där vi på FKG förhoppningsvis är en bra plattform 😊

    En annan het potatis var såklart även här Artificiell intelligens (Känner ni att ni har läst detta förr? Typ i vår sammanfattning från CES? Tydligt vilka trenderna är just nu va? 😉). Kan den välbekanta kompetensbristen fyllas med hjälp av AI? Helt ärligt så går vi nog mot de möjligheterna mer och mer för varje dag. AI har också väldigt stark koppling till hållbarhet, både när det kommer till miljön men även effektiviserade processer och affärsmodeller. Har ni fortfarande svårt att greppa begreppet AI och vad man kan göra med det konkret? Vi var med på Clepas seminarium om detta för en vecka sedan, hojta om ni vill ha en sammanställning därifrån! 😊

    Scania var så klart också på plats med sin syn på hållbarhet framåt. Deras ”hotspots” som står för 80% av deras utsläpp är stål, gjutjärn, aluminium och batterier. 2030 tänker de att alla dessa ska vara gröna (alltså typ återvunna/producerats med grön energi etc.). Scania sa också ordagrant att de kommer prioritera att titta på ”gröna” leverantörer framåt. Man kommer välja det mer hållbara alternativet för att nå sina mål, samtidigt som kostnaden för fordonen inte kommer förändras (eller i alla fall inte bli högre). Så hur fasen löser vi denna ekvationen om vi alla vill fortsätta göra vinst?

    Det är det vi ska bena ut på Strategiseminariet som FKG arrangerar tillsammans med Scania den 17 april.

    Automotive Strategy Seminar på Södertälje Science Park den 17 april

    Tänk er att en genomsnittsartikel är 85% materialkostnader, 10% förädlingsvärde och 5% vinst. Det går liksom inte att rucka på någon av dessa siffror om man vill fortsätta sin affär. Så vad händer då om kunden framåt kommer tvinga ner priserna – jo man behöver titta på delar i denna process som man kan effektivisera och/eller skapa mer värde i, så att alla kan ha kvar sin affär. Detta är något som vi och Scania är överens om, och tillsammans kommer dyka djupare i den 17 april med temat ”Competitive strategy for a circular future”.

    Vi vill täcka in hela kedjan och har därför även bjudit in Ulrik Långberg på Sveriges Åkeriföretag som kommer prata utifrån marknaden och slutkunden. Vi kommer även få lyssna på Sofia Wieselfors från FFI, om vad forskningen fokuserar på ochvad staten säger – åt vilket håll medlen går. Kristine Lium på Vidde Mobility kommer ge oss en djupare insyn i hur man omsätter forskning till pengar, hur man bryter kedjan till att bli mer cirkulär och att bygga en produkt helt utifrån hållbarhet. Joakim Fritz från National Sweden som vann 2023 års Stora Leverantörspris kommer från ett leverantörsperspektiv ge oss sin syn på hur man i praktiken kan skapa mervärde och nya affärsmodeller med fokus på hållbarhet. Till sist kommer vår kära vän och trendspanare Tom De Vleesschauwer ge oss en helhetsspaning för automotive. Scania kommer under dagen ha två programpunkter med fokus på temat.

    Men vet ni vad det bästa är? Att vi alla får hänga med varandra! Det är ju egentligen bara två av dessa större tillfällen per år, så det gäller att ta vara på dem… Anmälningen öppnar nästa vecka så VAR BEREDDA! Vi kommer ha ett early bird erbjudande 😉