Nyheter från FKG

 • Kort från kansliet v45

 • November, en månad som vi skulle vilja ge temat ”jämställdhet och inkludering” – ett tema som alla månader borde fokusera på…

  FKGs håller just nu på att samla in svar på den årliga enkäten Vägvisaren. Detta året har vi tagit med en fråga om hur födelningen män/kvinnor ser ut på våra medlemsföretag. En snabb och tydlig slutsats som vi kan dra med nulägets (ej helt färdigställda) siffror är definitivt – VAD MYCKET KOMPETENS VI GÅR MISTE OM?!

  Svar:

  • Färre än 10% kvinnor – 30%
  • Mellan 10-20% kvinnor – 28%
  • Mellan 20-30% kvinnor – 26%

  Visste ni att kvinnor generellt, inklusive ingenjörer, går ut med högre snittbetyg än män?

  Jämställdhet är en väldigt viktig hållbarhetsaspekt på flera plan. Dels ekonomiskt – det finns en hel del studier som menar att bolag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer lönsamma.

  Klimat på arbetsplatsen, bredare lösningsspektrum, annorlunda typer av input… the list goes on and on. Förhoppningsvis tycker ni som läser detta att jag predikar för de omvända, men faktum är att siffrorna i tårtbiten här är på riktigt. Det ligger på oss alla att förändra detta, att göra vår industri attraktiv för Alla. Och jämställdhet handlar ju inte bara om en jämn fördelning mellan kvinnor och män, all typ av mångfald gör ett företag rikare.

  SÅ – den här månaden erbjuder FKG en rad aktiviteter för att stötta er medlemmar i detta arbete.

  • På Elmia Subcontractor 15 november

  Om du är på Elmia Subcontractor finns det ett event du bara inte får missa, och det är FKGs och SINFs nätverksträff med temat inkludering! Vi kommer få lyssna på Harriet Lidh, Harriet Lidhs Tooling AB som berättar om hennes erfarenheter på temat, Mariia som har flytt från Ukraina till Sverige och nu börjat jobba på Fristad Plast, och så kommer vi tillsammans diskutera hur man kan arbeta med jämställdhet på sitt företag. 16-18 på Stora Scen. KLICKA för anmälan!

  • På Frukostseminarium: Jämställdhet och mångfald

  Fredagen den 18 november 8.30-9.45, ett digitalt seminarium i regi av Region Stockholm, där vi kommer fokusera på följande frågor: Hur ser det ut inom sektorn? Vad innebär egentligen jämställdhet för er som verkar inom fordonsindustrin och hur kan det rent praktisk bli en nyckel för omställning och konkurrenskraft? För mer info och anmälan KLICKA!

  Och för alla er som vill ha en helhetskonferens där vi tillsammans går igenom alla aspekter, från början till slut, med syftet att ni ska ta med er konkreta verktyg hem

  • Konferens: Kompetensförsörjning och inkludering – två sidor av samma mynt

  Torsdagen den 24 november klockan 9.00-14.00, en fysisk konferens som vi anordnar tillsammans med CSR Västsverige i Göteborg. Konferensen vänder sig till alla som vill bli bättre på att skapa inkluderande arbetsplatser. Alltså: Vilka och varför? -> Hur kan man integrera? -> Hur behåller man?. Ni kommer få svar på allt det ni behöver för att just ert företag ska bli bättre på jämställdhet och inkludering. KLICKA!

  Alla dessa träffar medarrangeras av Kvinnan i Leverantörsindustrin och är som vanligt kostnadsfria för FKGs medlemmar. Och killar, låt er inte skrämmas av ”KVINNAN i Leverantörsindustrin”, ALLA är välkomna, faktiskt skulle vi vilja UPPMANA alla att komma 😊

  Välkomna!