Nyheter från FKG

 • 17 juni, 2024
 • Kort från Kansliet v25

 • Ovan bild får man ta med en nypa salt… JA, Europa och Kina är också duktiga på innovation, JA, USA har också satt skyhöga importtullar på kinesiska elfordon som kommer införas under 2024 (på 100%, upp från 25%) och kör sin IRA osv osv. Man slås ju av vilken bomb som har exploderat bara det senaste året? HUR FORT HAR INTE ALLT DETTA GÅTT?! Klart vi hade utmaningar för 5 år sedan också, men detta känns som en helt annan nivå… Vart kommer det ta vägen? Det känns som att uttrycket ”utvecklingen har aldrig gått så snabbt som den gör just nu, men den kommer heller aldrig igen gå så långsamt som den gör just nu” är högst aktuellt och applicerbart på mer än bara tekniken….

  Förra veckan nåddes vi alltså av nyheten att Europeiska kommissionen tagit beslutet att höja tullarna på BEV tillverkade i Kina som exporteras till EU. Idag ligger tullen på 10%, vilken man vill öka till mellan 17,4% och 38,1% (beroende på hur samarbetsvilliga aktören är…) och syftar till att rätta till en snedvriden konkurrenssituation på grund av subventioner. Om Kina och EU inte löser denna fråga så börjar tullarna gälla senast den 5 juli.

  FKGs mamma i Europa – CLEPA, anser att Europeiska kommissionen gör rätt i att vara oroliga för EUs konkurrenskraft, men att importtullar inte är lösningen – de kan bara ge en tillfällig lättnad och kommer med risken för vedergällning… Inte att förglömma att kinesiskt byggda BEV ofta innehåller många komponenter och teknologier tillverkade av europeiska leverantörer.

  CLEPA har identifierat fem prioriteringar för att stärka EUs konkurrenskraft, istället för protektionistiska tullar: Stärka investeringar för industrialiseringen, Skapa en stödjande regleringsmiljö, Prisvärd och säker energiförsörjning och råmaterialförsörjning, Utveckla kritisk infrastruktur samt Stöttande av marknadstillträde. (Läs CLEPAs pressrelease i sin helhet HÄR).

  CLEPA är inte de enda i Europa som är emot importtullar. VDA (tyska FKG), BMW, VW och Mercedes tycker inte heller att det skulle stärka Europas konkurrenskraft. Tyska regeringen är också negativa. En som däremot är positiv till förslaget är lobbyorganisationen Transport&Environment med bl.a. argumentet att det kan komma att skapa fler arbetstillfällen och utveckling i EU när kineserna förlägger mer tillverkning här.

  Vi fortsätter att hålla er uppdaterade.

  Intressant input från förra veckans möte med Steering Committee Clepa

  CLEPA kommer under 2024 fokusera på den politiska biten, inte helt överraskande med tanke på hur mycket som händer både i parlamentet efter valet, men också när det kommer till utveckling av lagstadgar och regleringar. Green deal (minska nettoutsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 % fram till 2030, jämfört med 1990) kommer t.ex. sannolikt fortsatt att vara kvar men modifieras när vi börjar prata om 2035 som en ny milstolpe. 2030 är nära nu hörrni, vem hade trott att det skulle bli konkret så snabbt? I den här takten kommer väl en annan gå i pension typ imorgon.

  Det verkar som att vi ser en förändring av vem som har makten över mjukvara – där datahanteringen centraliseras i fordonet och man frångår de 30-talet ECU:er som finns idag (alltså OEM plockar makt). Det är ett stort värde idag att leverera mjukvara och ECU. Men detta kommer framåt även att gälla hårdvara där OEM tar ett större mervärde. Megacasting är ett bra exempel där OEM tillverkar själva och ersätter 100 leverantörsartiklar.

  En kul grej är att man inom CLEPA nu går hårdare och hårdare på med att vi leverantörer inte längre ska vara ”lillebror”. När det görs utredningar etc. så är det viktigt att det inte bara är OEMerna (ACEA, CLEPAS systerorganisation) som talar för industrin. Detta är något som FKG har påpekat länge och att vi faktiskt numera ser en förändring… VI REPRESENTERAR EN STÖRRE DEL AV INDUSTRIN och får inte bli förbisedda.

  Tills sist kan vi meddela att det ryktas om att OEMer i EU är minst ”trogna” mot sina leverantörer om man jämför med Kina, USA och Sydamerika. Detta vill man ju ha siffror på känner vi… Kanske är det något som vi skulle kunna bena ut med vårt mervärdesprojekt Rating av OEM? Har ni några inspel eller funderingar på hur ni upplever det skriv gärna en rad till oss!