Nyheter från FKG

  • 31 maj, 2023
  • Kort från kansliet v22

  • Majoriteten av förra veckan spenderade FKG i Slovakien tillsammans med styrelsen, och alltså wow – vilket gäng, vilken kompetens och vilken INPUT vi har fått till kansliet!

    FKGs styrelse består som ni vet av ordförande Martin Lidén (Voi), Christina Holgerson (VBG), Cecilia Schülén (Edag), Linda Nyquist Evenrud (Kongsberg), Stefan Ottosson (Nordiq), Johan Gente (SKF), Boel Wadman (RISE) och Christian Sahlén (Actia). Detta gäng är en viktig stöttepelare till kansliet och sitter på information, erfarenhet och åsikter som värderas högt i vårt dagliga arbete. Tanken med styrelsens utformning är att de ska representera alla typer av bolag i FKGs medlemskara, från det mindre privatägda företaget på landsbygden, till tjänsteföretag och forskningsinstitut.

    Slovakien innehöll teambilding, studiebesök, styrelsemöte och FKG strategidag, med många spännande lärdomar både för individerna men också för FKG som organisation. Och varför Slovakien då? Visste ni att Slovakien är det land som producerar det högsta antal bilar per capita i världen? Det är det som är den stora anledningen till att många väljer att placera sig här (inklusive styrelsemedlemmarna Nordiq och Kongsberg) – man vill vara nära sina leverantörer och kunder.

    FKGs strategidag är något som inträffar varje sommar innan semestern, där vi under en halv dag sitter tillsammans och ”workshopar” om FKGs strategi framåt. Det stora fokuset är alltid medlemsnytta och på vilka sätt vi kan optimera denna genom kansliets arbete. Detta året landade diskussionerna i mycket, men fokus låg på att testa nya kommunikationssätt, att titta närmare på hur samarbete mellan etablerade leverantörer och start-ups kan se ut, att ge Kvinnan i Leverantörsindustrin större medel/mer möjligheter och olika typer av fler arbetsgrupper inom FKG. Vi håller er uppdaterade här kring hur arbetet går – som vanligt.