Nyheter från FKG

  • 22 mars, 2021
  • Kort från Bella v12

  • Från Europa och vår moderorganisation Clepa fick vi för ett par dagar sedan höra resultatet på den omfattande enkät som skickades ut för ett par veckor sedan.

    Denna skvallrar om en industri som har bättrat på sitt självförtroende rejält då 4 av 5 leverantörer förväntar sig en ökning i ordervolymerna de närmsta 12 månaderna! På tal om medvetenhet så verkar det som att vi på Europa-nivå har en riktigt bra förståelse för vilka tider vi befinner oss i, och vad som krävs av oss. Hela 96% av de svarande underleverantörerna tror att det kommer behövas dramatiska förändringar av deras affärsmodell, och 9 av 10 tittar på att anpassa sin produkt för en starkare framtida affär. Detta skulle lite krasst kunna jämföras med de svar FKG fick i vår enkät i oktober 2020 på frågan om hur vida man som leverantör påverkas av omställningen till elektrifiering. Då var det 20% av de svarande (våra medlemmar) som inte tyckte att de påverkades av omställningen. Vi har alltså en bit kvar här i Sverige, men det är väldigt roligt att se hur hög den siffran är i dagsläget i Europa.