Nyheter från FKG

 • 13 april, 2022
 • Konkurrensreglering och fordonsdata på eftermarknadskonferens

 • Konkurrensreglering, rätten till den fordonsgenererade datan och framtidens eftermarknad när omställningen till elektromobilitet slår igenom. Där har vi några av punkterna på CLEPA:s eftermarknadskonferens 1-2 juni i Bryssel.

  I nuläget talar allt för en förlängning med fem år av det konkurrensreglerande ”gruppundantag” som finns motorfordonsunderhållstjänster (bilverkstad, reservdelar och tillbehör). På brysselengelska benämnt MVBER. Men konkurrensregleringen kommer att anpassas till den tekniska utvecklingen, uppger EU:s konkurrensutredare. Den nya konkurrensregleringen för eftermarknaden träder i kraft 1 juni 2023.

  De affärsmöjligheter som konkurrensregleringen innebär är viktiga för många leverantörsföretag inom framför allt den prispressande personbilstillverkningen. Men konkurrensregleringen öppnar även upp för leverantörsföretag som vill sälja direkt till de olika fristående reservdelsaktörerna som finns inom tunga fordon och industrimotorer. Detta är något inte alltid framkommer när man pratar om konkurrensregleringens möjligheter. Utan personbilar är i fokus.

  En annan punkt är dragkampen om ”bilens svarta guld”, den kund- och fordonsgenererade datan. Efter ett allt för intensivt springande och tassande bakom ryggen i maktens korridorer i Bryssel från ACEA, europeiska OEM:er och i vissa fall även stora Tier1-leverantörer, har EU-kommissionen valt gå vidare med att utreda en sektorsspecifik datalagstiftning. Den är ett förslag från företrädare för tredjepart – konsument, verkstäder, reservdelsleverantörer med flera. Målsättningen är att EU-parlamentet ska ta ställning till ett lagförslag för den fordonsgenererade datan senast april 2024.

  I takt med allt fler elektriska och uppkopplade fordon, förändras även bileftermarknaden. Allt bättre produktkvalitet och med den allt färre reservdelar, servicepunkter och allt längre serviceintervaller har för vissa märken halverat verkstadsbehovet under de senaste 20 åren. Nu kommer elektrifieringen, där transmissionen är en klump med 70-80 delar som ska underhållas, vilket ska jämföras med en konventionell transmission med uppemot 2000 delar.

  Branschorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, räknar med att 30 procent av dagens bilverkstäder kommer att få stryka på foten under de närmaste fem åren, inte minst beroende på den tekniska utvecklingen men också fortsatt minskat behov.

  Länk till CLEPA:s eftermarknadskonferens 1-2 juni 2022.