Nyheter från FKG

 • 02 mars, 2023
 • Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri

 • FKG har under ett år varit en del i projektet “Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri”, där en hållbarhetsutbildning har tagits fram och getts till SME-bolag. Detta för att skapa handlingskraft och göra SMEs mer redo för den gröna omställningen.

  Projektet har genomförts tillsammans med Region Stockholm, KTH och Södertälje Science Park, finansierat av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, och har nu sammanställts i denna film.

   

  Projekt Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri delfinansieras med stöd från Europeiska regionala Utvecklingsfonden.

  Region Stockholm är projektägare och delfinansierar projekten via Region Stockholm Projektmedel för hållbar regional utveckling.