Nyheter från FKG

 • 16 mars, 2022
 • Kommerskollegium har alltid senaste nytt om sanktionerna

 • I takt med att tumskruvarna dras åt på Ryssland ökar antalet frågor från företagen till myndigheten för utrikeshandel och EU:s inre marknad, Kommerskollegium. Flera företag inom den svenska leverantörsindustrin berörs av såväl import- som exportrestriktioner, enligt FKG:s kartläggning.

  Som svensk nod för de internationella sanktionerna mot Ryssland, gör Kommerskollegium flera insatser för att informera företag. Detta sker med bland annat utökad information på webben med svar på företagens vanligaste frågor. Löpande arrangeras även webbinarier med senaste nytt (läs mer här).

  – Lagstiftningen kring sanktioner är ofta komplicerad, särskilt i fallet med Ryssland då EU på kort tid kommit med flera nya sanktionsbeslut. Det gör att företag som handlar med Ryssland har ett ökat behov av information, säger Michael Koch, chef för enheten för internationell handelsutveckling på Kommerskollegium.

  Ett stort antal företag hör varje dag av sig till Kommerskollegium med frågor om hur de ska hantera sanktionerna, uppger myndigheten. FKG:s senaste medlemsenkät ger vid hand att betydligt fler svenska leverantörsföretag än förväntat har pågående affärer med Ryssland och/eller Belarus.

  – Det är tydligt att företagen vill göra rätt. En utmaning är att sanktionerna innebär att man som företag inom EU inte får handla med vissa individer och här måste företagen själva ta reda på vem de handlar med eller vilka som finns bakom deras ryska samarbetspartners, säger Michael Koch.

  Kommerskollegium analyserar också löpande Sveriges handel med andra länder. Men hur sanktionerna påverkar handeln är för tidigt att säga.

  – Sanktionerna i sig och Rysslands agerande kommer att påverka handeln, men hur det påverkar kan vi se först i ett senare skede. Utöver själva sanktionerna har vissa företag på eget initiativ valt att stoppa sin handel med Ryssland och det är naturligtvis något som också bidrar till hur handeln utvecklas, säger Michael Koch.

  Enligt Kommerskollegium importerade Sverige förra året varor från Ryssland till ett sammanlagt värde av 21 miljarder kronor, vilket motsvarade 1,4 procent av Sveriges totala varuimport. Importen från Ryssland minskade redan innan det ryska Ukraina-angreppet eftersom landets anses som en osäker affärspartner. På tre år har Sveriges import från Ryssland halverats, 2018 importerade Sverige varor från Ryssland till ett värde av 48 miljarder kronor.

  Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash