Nyheter från FKG

 • 14 november, 2023
 • Klimatsmarta komponenter placerar Sverige i framkant

 • Kraven på hållbarhetsredovisning ökar och FKG ser ett scenario där det så småningom även kommer krav på att leverantörer ska kunna CO2-redovisa ända ner på komponentnivå.
  För att ligga steget före har ett arbete med att ta fram ett så kallat klimatdatablad pågått en tid, och nu är det klart.
  – Sedan den 31 oktober kör vi i skarpt läge, nu kan alla som vill påbörja sitt arbete tillsammans med våra konsulter, säger Gabriella Virdarson, projektledare på FKG.

  Gabriella Virdarson.

  Det var för snart två år sedan som FKG tog initiativet till att utveckla klimatdatabladet – ett arbete som har skett i samarbete med RISE, Greengoat, EDAG, AFRY, MITC och SuPr.
  – Vi har ju sett hur kraven har blivit hårdare och hårdare. Köper du exempelvis ett kylskåp får du sedan länge med en klimatdeklaration, och vi insåg att det bara var en tidsfråga innan det skulle komma liknande bestämmelser när det gäller de komponenter som våra medlemmar tillverkar, säger Gabriella Virdarson.

  Valideras av RISE
  Där kommer klimatdatabladet in, en metod där man får lära sig att samla in sina hållbarhetsdata för att sedan få det arbetet validerat. Man behöver anlita en hållbarhetskonsult (EDAG, AFRY eller Greengoat) för att komma igång med arbetet och få viss stöttning på vägen. Konsulten hjälper också till att skicka in metoden för validering hos RISE.
  Men även om det behövs konsulthjälp, enligt Gabriella Virdarson är kostnaderna ändå jämförelsevis små, om de ställs mot vad en livscykelanalys kostar.
  – När du tidigare har velat göra en livscykelanalys för en enda komponent har det handlat om utgifter i storleksordningen 100 000 till 150 000 kronor. Med klimatdatabladet blir det betydligt mer kostnadseffektivt. Och när du väl har gjort ditt första klimatdatablad, så kommer du ha verktygen för att själv göra klimatdatablad för fler komponenter, med bara viss stöttning från konsult.
  Valideringen av metoden görs sedan på årsbasis, men behövs inte för varje enskilt Klimatdatablad.

  Internationellt intresse
  Gabriella Virdarson säger att Sverige är tidigt ute med att skapa en enkel metod för klimatredovisning av komponenter. Intresset från övriga Europa är därför stort.
  – Flera andra är på gång, men vi är först ut med en färdig lösning av det här slaget. Så nu sneglar de andra på hur vi har gjort, säger hon.
  Förutom att klimatdatabladet underlättar och gör att svenska underleverantörer ligger steget före lagstiftningen accentuerar metoden även en konkurrensfördel.
  – Generellt är svenska företag duktiga när det gäller hållbarhet, och ju hårdare kraven blir, desto mer kommer våra inhemska leverantörer att framstå som bra företag att vända sig till, säger hon.

  Fakta: Börja klimatredovisa dina komponenter
  Projektet Konkurrenskraftig hållbarhet för SME-företag finansierades av den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och pågick under perioden 220101–231031. 20 företag som var med i projektet med att ta fram klimatdatabladet redovisar redan sina komponenter. Läs mer på FKG:s webbplats om hur du också kommer igång med klimatdatabladet. 

   

   

   

   

  Foton i kollaget: Matthias HeydeUnsplash och Pexels-Pixabay.