Nyheter från FKG

  • 27 maj, 2020
  • Kickstarta fabriken som driver fabrikerna

  • Coronavirusets spridning har slagit hårt mot hela samhället. Fordonsbranschen är en av de branscher som har drabbats hårt av virusets framfart. Nu behöver vi stimulera efterfrågan genom en grön omställning.

    En tillfällig morot för de som förnyar sitt fordon skulle generera en vinst för samhället, både genom förbättrad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Stimulansen skulle också starta marknaden igen och skapa efterfrågan, vilket är mycket värdefullt i det osäkra läget vi befinner oss i. Införandet av en tillfällig förnyelse-ersättning räddar liv, minskar utsläppen och ökar Sveriges konkurrenskraft genom en grön omställning.

    Läs mer i DEBATTARTIKELN.