Nyheter från FKG

 • 29 januari, 2021
 • Jobbsprånget – 4 månaders kostnadsfri extern kompetens

 • Vi befinner oss i den största omställning fordonsindustrin någonsin har sett, och bristen på kompetens har kanske aldrig tidigare varit så utbredd och påtaglig. Många av FKGs medlemmar har tagit till sig av budskapet att en omställning för företaget i någon form kommer vara nödvändig – men hur hittar man den kompetensen som behövs? FKG jobbar nu tillsammans med Jobbsprånget, för att hjälpa er medlemmar till relevant extern kompetens och förena affärsnytta med samhällsnytta.

  FKG har under en lång tid arbetat med omställningen och kompetensväxlingen, och har tidigare kunnat erbjuda en rad olika möjligheter till kompetens. Nu kommer FKG börja samarbeta med Jobbsprånget, för att kunna erbjuda er medlemmar en ny typ av kompetensförsörjning. Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram som drivs av den Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och finansieras av Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse och Näringsdepartementet. Programmet erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker med syftet att tillvarata deras kompetens och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

  Det är många av er som säger att det är svårt att få tag i akademisk kompetens, samtidigt som det tar i genomsnitt fem till tio år för en akademiker som har kommit till Sverige att komma in på den svenska arbetsmarknaden – ett faktum som man kan tycka är minst sagt bisarrt. Det är inte bara ett slöseri med resurser, det kan leda till både utanförskap och stora samhällskostnader. Jobbsprånget erbjuder en genial lösning på detta problem, vilket bevisas med att 7 av 10 får jobb strax efter sin praktik samtidigt som det är enkelt och kostnadsfritt för arbetsgivare att medverka. Ett givande samarbete för ett mer hållbart samhälle!

  Alla kompetenser som går praktikprogrammet är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som således står för ersättning under praktikperioden och de är helt försäkrade. Alla dessa kompetenser har akademiska bakgrunder så som ingenjör, arkitekt, naturvetare och ekonom. Det är ni som företag som väljer vem ni vill erbjuda praktik, men det gäller att ligga på – kompetenserna blir snabbt upptagna.

  Så om ni behöver akademisk kompetens som under praktiken är kostnadsfri och vill kombinera det med samhällsnytta, då är det här något för er!

  Vill ni veta mer? Kontakta gabriella.virdarson@fkg.se.

  FKG kommer i samarbete med Jobbsprånget arrangera ett informationsevent den 9 mars. Mer info kommer.