Nyheter från FKG

 • 16 mars, 2022
 • Jessica Öberg, Combitech: ”Skadlig information sprids hela tiden”

 • Hallå där Jessica Öberg, vd för Combitech som deltar på FKG:s strategiseminarium den 28 april. Cybersäkerhet är en av de saker som ni är bra på, ett område där många företag just nu funderar på hur de ska agera?

  – En högaktuell fråga. Det handlar om att skydda tillgångar och att skapa motståndskraft, både ur ett samhälls- och verksamhetsperspektiv. Det säkerhetspolitiska läget har gjort att cybersäkerheten hamnat i fokus och att allmänhetens medvetenhet ökat. Vi behöver göra mer, för skadlig information och innehåll sprids hela tiden.

  Hur går en hotaktör tillväga, kan du ge några exempel?

  – De utför scanningar för att hitta sårbarheter. Ofta använder de automatiserade scanners som letar effektivt. Sedan använder de sig av belastningsattacker och skadlig kod för att uppnå sina mål.

  Vilka är de vanligaste motiven?

  – Även om angreppssätten varierar är drivkrafterna bakom ofta desamma. Det handlar om påverkan och pengar.

  Det är dyrt att drabbas?

  – Siffror visar att exempelvis en ransomware-attack ger femton dagars driftstopp i genomsnitt.

  Finns det något effektivt sätt att skydda sig?

  – Det är omöjligt att helt bygga bort säkerhetsriskerna, men genom att identifiera vilka verksamhetens ”guldägg” är och göra en analys kring hotbilden får du en bra grund. Det handlar om att förstå vilka dina tillgångar är, hur de är strukturerade i systemen, hur de hanteras av medarbetarna och hur de värderas.

  Räcker det?

  – Du behöver även en förmåga att upptäcka och respondera på incidenter och intrång. Det handlar om organisatorisk kapacitet men också om tekniskt stöd, som säkerhetsövervakning med hjälp av ett så kallat Security Operation Center som opererar tjugofyrasju.

  Anser du att cybersäkerhet behöver få en högre status i näringslivet?

  – Ja, det handlar om att skapa konkurrenskraft och möjliggöra digitalisering men också att skydda tillgångar. Cybersäkerhet måste få samma betydelse som funktion vid utveckling eller upphandling av lösningar och tjänster.

  Hur noggrann är du själv med att byta lösenord etcetera?
  – Jag försöker såklart leva som jag lär. Det handlar dock inte bara om att byta lösenord, och att ha olika för olika tjänster och applikationer. Det är minst lika viktigt att tänka på vilken information du exponerar och för vem. Målet är att minimera risken.

  Nyligen firade du ett halvår på jobbet som vd. Hur har den här första tiden varit?
  – En spännande och fin tid där vi både samverkat och skapat resultat.

  Går det bra för Combitech just nu?
  – 2021 var ett bra år och den positiva utvecklingen fortsätter. Uppdragen inom svensk industri och offentlig sektor växer. Likaså arbetet för att stödja verksamheter som arbetar för ett hållbart och säkert samhälle.

  Var har ni era kunder?
  – Vi har verksamhet och kontor i flera nordiska länder. Förutom i Sverige så finns vi i Finland, Norge och Danmark. Sedan följer vi med våra kunder utomlands och stödjer dem där de har sin verksamhet.

  Något speciellt ni har fokus på i år?
  – Bland annat vill vi fortsätta att växa. Just nu söker vi medarbetare till mer eller mindre alla våra kontor.

  Ser du någon speciell trend inom er verksamhet som rör fordonsbranschen?

  – Förmågan att bygga nya tjänster och funktionaliteter kopplat till fordonen efterfrågas i allt högre utsträckning och det pågår en spännande utveckling med ökad efterfrågan inom cybersäkerhet, systemsäkerhet och autonomi. Vi på Combitech är bland annat med och driver utveckling kring digitala ekosystem.

  Någon ny nisch där ni håller på att etablera er?
  – Det är ingen ny nisch, men vi kan bli ännu bättre på att återanvända den kunskap och erfarenhet som vi får genom att arbeta med olika kunder och sektorer, och att sedan transformera den kunskapen.

  Något exempel?

  – Flygindustrin … en bransch som jag känner väl från mina år inom Saab-koncernen. Saab ligger långt fram när det gäller att arbeta med modellbaserad utveckling i både utvecklings- och produktionsmiljö. De är också skickliga på systemintegrationer med höga krav på säkerhet. Här ser jag synergier som industrin som den offentliga sektorn kan inspireras av, och där vi på Combitech kan bidra.

  Du ska delta i FKG:s strategiseminarium, vad är din syn på arrangemanget?

  – Jag ser det som en arena för olika aktörer att skapa innovativa och förtroendefulla samarbeten, och hållbara affärsmöjligheter. Det handlar om både produkter och tjänster som är kopplade till dem.

  Är det någon speciell fråga du vill lyfta där?
  – Något jag gärna vill tala om är vikten av ledarskap, personalförankring och samverkan för att framtidssäkra en hållbar omställning.

  Hur menar du?

  – Teknik i all ära, men det blir ingen riktig påverkan om vi inte får med oss människorna i omställningen. Jag är helt övertygad om att vi alltför ofta underskattar behovet av det för att lyckas.  Jag ser dessutom att vi alla, inte bara inom automotive-segmentet, ställs inför alltmer komplexa utmaningar. Då är samarbeten och partnerskap ett måste för att lyckas.

  Missa inte att träffa Jessica och många andra på FKGs och BIL Swedens Strategiseminarium den 28 april. Du anmäler dig HÄR.

  Fakta: Combitech
  Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Företaget har drygt 2000 medarbetare som hjälper verksamheter att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Mer info: www.combitech.se.