Nyheter från FKG

 • Gabriella Virdarson
 • 10 juni, 2022
 • Jämställdhet – en nyckel för en hållbar transportsektor

 • Måndagen den 30 maj hade Kvinnan i Leverantörsindustrin tillsammans med Fordonsdalen, Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen och Nätverket jämställdhet i transportsektorn ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Syftet med mötet var att återigen lyfta jämställdhet som en hållbarhetsaspekt som är väsentlig för att Sveriges industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig.

  Vi började med att inleda med varför en jämställd industri är så viktigt, vilket följdes av en presentation av alla nätverk och avslutades i ett par konkreta förslag – vad vi känner att vi vill ha hjälp med. Kanske låter det som ett strikt upplägg, men hela mötet var egentligen faktiskt en lång diskussion där Tomas lyssnade på oss, vi lyssnade på honom och vi var ödmjuka inför varandras åsikter – som på det stora hela var delade.

  Vi alla var överens om vilka utmaningar vi ser. Om vi ska kunna hålla fordonsindustrin konkurrenskraftig så är jämställdhet en väldigt viktig aspekt. Fördelningen idag ligger någonstans mellan 20-25% andel kvinnor och det är en siffra som måste bli högre. Inte bara på storbolagen utan även på de små företagen, och här krävs kanske något annorlunda metoder för att båda ska nå dit.

  Kompetens är idag är bristvara och i och med att industrin inte verkar attrahera 75% av Sveriges halva befolkning, så går branschen miste om väldigt mycket kompetens. Generellt sett så är det faktiskt också så att kvinnor tar examen med högre betyg, även på till exempel ingenjörsutbildningar. Det finns alltså så mycket mer kompetens att hämta om man bara kan attrahera fler. Vilket vi jobbar mycket med i nätverken – att visa att vår bransch är fantastiskt rolig och att det finns många kvinnor på ledande positioner – det finns lika stora möjligheter här som någon annanstans.

  Men också väldigt viktigt att kolla på olika typer av kompetens och egenskaper, vilket vi ser förhoppningsvis även kommer möjliggöras med omställningen.

  Anledningarna till att kvinnor inte attraheras av vår industri är säkert ett par. Jämställdhet är en viktig hållbarhetsaspekt även när det kommer till arbetsplatsklimat och en balanserad organisation. Att döda en jargong är något som vi alla bara kan göra tillsammans, och det gör vi genom att fortsätta prata med varandra och säga ifrån när det sker något som inte passar.

  Vi står även inför en hel del samhällsutmaningar, i och med omställningen och framtiden. Eftersom vårt samhälle består av en härlig blandning människor kommer dessa utmaningar lösas bäst om alla dessa grupper representeras i de team som tar fram lösningarna.

  En universell lösning på denna fråga går tyvärr inte att ta fram på ett 45 minuters möte med infrastrukturministern. Men frågan har nu höjts med vädjan om att återigen prioriteras och möjliggöra medvetenhet och arbete med. Som konkret steg bad vi om en resultatskonferens, likt många myndigheter idag redan anordnar årligen på olika ämnen. Varför inte ha en jämställdhetskonferens där hela industrin varje (eller vart annat) år tillsammans tittar på mål, belyser väsentligheten, stöttar varandra och jämför hur långt vi har kommit. Det återstår att se vilken myndighet som är bäst lämpad för denna boll och vi väntar spänt på svar…

  Bilden: Gabriella Virdarson, FKG.