Nyheter från FKG

 • Gabriella Virdarson
 • 30 maj, 2022
 • Jämställdhet – en nyckel för att nå ett hållbart transportsystem och för att ställa om fordonsindustrin.

 • Det är rubriken på den presentation som jag (Bella) kommer dra för Tomas Eneroth måndag 30/5. Tillsammans med Fordonsdalen, Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen och Nätverket jämställdhet i transportsektorn kommer Kvinnan i Leverantörsindustrin ha ett 45 minuters möte på Regeringskansliet med syftet att belysa jämställdhetsfrågan i vår industri.

  Jämställdhet är en väldigt viktig hållbarhetsaspekt på flera plan. Dels ekonomiskt – det finns en hel del studier som menar att bolag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer lönsamma. Kan detta bero på att män och kvinnor generellt sett har olika egenskaper som kan komplettera varandra väldigt bra och generera bättre resultat? Det självklara svaret kan ju bara vara JA.

  Klimat på arbetsplatsen, bredare lösningsspektrum, annorlunda typer av input… the list goes on and on. Förhoppningsvis tycker ni som läser detta att jag predikar för de omvända, men faktum är fortfarande att vår industri fullkomligt domineras av män, och att mäns löner är högre än kvinnors. Det ligger på oss alla att förändra detta, att göra vår industri attraktiv för Alla. Och jämställdhet handlar ju inte bara om en jämn fördelning mellan kvinnor och män, all typ av mångfald gör ett företag rikare.

  På måndag kommer vi föreslå ett par olika insatser där vi vill ha hjälp från regeringen för att kunna arbeta mer ”hands on” och sätta upp konkreta mål som hela industrin (och hela Sverige) kan jobba för, med uppföljning. Området jämställdhet har kommit lite i skymundan på senaste och det är dags att det prioriteras igen. Tänk bara hur mycket mer kompetens vi hade kunnat få tillgång till i vår industri om fler vill jobba här?! Viktigt att tänka på är också att den omställning vi befinner oss i innebär många utmaningar på samhällsnivå. Eftersom vårt samhälle består av en härlig blandning människor kommer dessa utmaningar lösas bäst om alla dessa grupper representeras i arbetsteamen.

  Själv är jag tjej och tycker att den här industrin är helt galet häftig – inspirerande engagemang, otroligt driv, oändligt med möjligheter och framför allt fantastiska människor som jobbar här! En bild jag vill att alla ska bli varse. Och det finns redan nu många idéer från er på hur ni kan attrahera fler kvinnor till företaget – kolla in denna sammanställning som FKG gjorde tillsammans med SINF i höstas efter diskussion med det kvinnliga nätverket.