Nyheter från FKG

 • 02 februari, 2023
 • Jakten på kompetens tätnar

 • Nio av tio FKG-medlemmar har behov av ny kompentens till sina företag. Den kompetens som efterfrågas visar på ett brett spann från civilingenjörer och avancerade mjukvaruutvecklare till kvalificerade verkstadsarbetare och tjänstemän inom marknad och sälj.

  Ett rött skynke, ett problemområde för många av respondenterna, är Migrationsverkets handläggningstider och möjligheter till språkundervisning när man rekryterar personal utanför landets (främst EU:s) gränser, men också direkta svårigheter att locka kvalificerad arbetskraft till landsorten och framför allt glesbygden.

  Det visar den första sammanställningen av FKG:s snabbenkät kring kompetens och rekryteringssvårigheter som skickades ut 25 januari, och som efter tre arbetsdagar besvarats av 35 respondenter.

  – Kompetens och kvalificerad arbetskraft tornar upp som ett allt större problemområde för leverantörsindustrin. Får vi inte ordning på det förlorar företagen sin konkurrenskraft i en tid med omställning sett till teknik men också den konsoliderings- och strukturomvandlingsvåg som sköljer fram genom industrisektorn, säger FKG:s Peter Bryntesson.

  Redan inför valet 2012 fanns frågan om kompetenstillförsel med på FKG:s industripolitiska agenda. Inför valet 2018 var den åter kommunicerad tillsammans med förenklade regler för arbetskraftsinvandring i FKG:s opinionsarbete.

  – Så frågan är inte bortglömd, men behöver flyttas upp på agendan, säger Peter Bryntesson.

  Men det händer saker inom området. Efter valet har den nya regeringen utfärdat ett nytt regleringsbrev för Migrationsverket där just arbetskraftsinvandring ska prioriteras – dock med krav sett till de sökande. Men än så länge föreligger ingen förbättring, utan snarare är det tvärtom enligt de röster som givits i FKG:s enkät så här långt.

  Vi återkommer till enkätens utfall.

  Till enkäten!