Nyheter från FKG

 • 03 juli, 2024
 • Intressanta diskussioner i Almedalen

 • Samma dag som Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Centerns Muharrem Demirok framträdde under Politikerveckan Almedalen var även FKG på plats i Visby. Två seminarier om två aktuella ämnen var på agendan för organisationen: hållbarhetsdeklarationer för fordonsindustrin samt samverkan kring råmaterial.
  – Det är viktiga saker för vår bransch och vi fick bra diskussioner, säger FKG:s vd Peter Bryntesson.

  Den goda tillgången till grön el är en av de saker som gör att svenska underleverantörer kan leverera komponenter med ett relativt lågt koldioxidavtryck.
  Under seminariet om hålbarhetsdeklarationer diskuterades hur svenska företag ska kunna dra nytta av det i ett mer globalt perspektiv.
  – Vi inom FKG har varit proaktiva i frågan, säger Peter Bryntesson.
  Tillsammans med bland andra forskningsinstitutet RISE har FKG tagit fram ett så kallat klimatdatablad. Med det kan leverantörerna på ett enkelt sätt visa upp koldioxidavtrycket för enskilda komponenter – vilket är ett starkt kort för FKG:s medlemmar.
  – Det ger en potential att vinna större marknadsandelar utanför landet.

  Diskussion om branschens möjligheter
  Under seminariet på Almedalsveckans Fordonsexpo diskuterade Peter Bryntesson och FKG:s communication and strategy officer Gabriella Virdarson (moderator), tillsammans med Christina Jönsson, Vice President, RISE, och Laura Linnala, Project manager, SIS plus riksdagspolitikerna Thomas Morell, SD och Elin Söderberg, MP.
  – Diskussionen blev bra och handlade både om vikten av att få ner branschens klimatpåverkan och hur vi kan hjälpa svenska underleverantörer att stärka sin konkurrenskraft. Vi behöver ha med oss politikerna i de här frågorna, säger Peter Bryntesson.
  Även FKG:s andra seminarium under Almedalsveckan – båda seminarierna var i samarbete med RISE – berörde ett högaktuellt ämne: svensk samverkan kring råmaterial. Där samtalade Peter Bryntesson tillsammans med Stefan Romedahl, Boliden Mines, Erika Ingvald, SGU, Laura Linnala, SIS och Christina Jönsson, RISE.

  Sällsynta metaller i Sverige
  Frågan om var vi ska få tag på de sällsynta metallerna är brännande. Som det är nu är Sverige beroende av länder som Kongo och Kina för att få tag på dem, vilket bland annat har demokratiska och säkerhetspolitiska aspekter.
  – I ganska stor utsträckning finns metallerna i vår egen berggrund och vi diskuterade möjligheterna att bryta dem här, vilket jag tycker är en bra idé. Men det finns perspektiv kring bland annat lönsamheten att ta hänsyn till. Vi hade ett intressant samtal kring det och en del annat, och viktiga kontakter togs, säger Peter Bryntesson.
  FKG:s närvaro under Almedalsveckan skedde tillsammans med Mobility Sweden och MRF vilket ger samlad kraft åt fordonssektorns frågor. Nu, efter Almedalen, fortsätter FKG:s arbete på hemmaplan.
  – Vi arbetar vidare med de fordons- och industripolitiska frågorna, säger Peter Bryntesson.