Nyheter från FKG

 • 08 mars, 2023
 • Internationella kvinnodagen!

 • Det finns ungefär 25% kvinnor på ledande positioner inom leverantörsindustrin, en siffra som har ökat något de senaste åren. Men för att vi ska kunna kalla oss en jämställd industri har vi uppenbarligen långt kvar. Och det är inte bara vår industri som har långt kvar.

  – Varje månad tjänar kvinnor i Sverige i genomsnitt 3700:- mindre än en man. Detta trots att kvinnor generellt har högre utbildning.
  – I Sverige är skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner störst i Norden, 28% skillnad.
  – Nästan 50% av männen i Sverige tycker trots detta att det är tillräckligt jämställt här, och 14% tycker att jämställdheten har gått för långt.

  Jämställdheten betyder hållbarhet på så många fler plan än individ och samhällsperspektivet. På ett företag är det både ekonomiskt och socialt hållbart med en 50/50 fördelning, samtidigt som det som ovan siffror visar finns väldigt mycket kompetens att hämta hos kvinnor.

  Med tanke på att vår industri just nu går igenom kanske den största omställningen hittills, är ny kompetens konkurrenskraft. Då är det viktigt att attrahera och anställa jämställt.

  Om vi Alla kämpar så kommer vi alla vinna, och den vinsten kommer vara av stort värde för alla, förutom de som har fått fördelar de inte förtjänat.

  Jämställdhet handlar inte om att allting alltid måste bli lika, det handlar om att det ska kunna bli lika och att utfallet inte beror på om den som försöker är man eller kvinna.