Nyheter från FKG

  • Integritet och mod

  • Setterwalls-medarbetaren Bo Berndtsson har mångårig erfarenhet av att bygga upp compliance-funktioner inom svenska storbolag.  I sin bok redogör han för de grundläggande byggstenarna i ett effektivt compliance-arbete. 

    De drygt 160 sidorna rymmer både teori och handfast. Även compliance-funktionens plats i organisationen beskrivs. Inom juridiken är det ett snabbt växande skrå med compliance-specialister.

    – Den som anställs för att sköta compliance-frågor i en verksamhet ska ha mod och integritet. Men framför allt måste det vara en position som har tillräckligt med inflytande för att kunna påverka. Det är en central roll som både handlar om att skapa en samsyn kring vad ett företag står för och att kunna säga ifrån när något riskerar att gå fel, säger Bo Berndtsson till FKG.

    Utvecklingen på området har gått snabbt. Att vara en pålitlig affärspartner innebär idag att måna om att verksamheten är hållbar och långsiktig.

    – Även kraven från banker, aktiemarknaden och frivilligorganisationer avgör om ditt företag betraktas som framgångsrikt. Det här är frågor som har direkt affärspåverkan och berör hela bolagets anseende, avslutar Bo Berndtsson på advokatbyrån Setterwalls.