Nyheter från FKG

 • 24 mars, 2020
 • Information och förslag på actions när OEM stänger fabriker

 • 2020-03-24 uppdateras kontinuerligt

  Senaste om vilka fabriker som stänger och förslag på actions som tillämpas av ett av FKGs medlemsföretag

  • AB Volvo Sverige  10 veckors korttidspermittering med 60% arbete vilket berör alla anställda och är fördelat på olika sätt. Vissa kommer exempelvis jobba 100% i 4 veckor och inte jobba nått under 6 veckor. Detta varierar dock beroende på tjänst och placering.
  • VCC Sverige  3 dagarsvecka (Tis, ons, tors) till och med vecka 16, hemifrån. Sedan fortsätter detta om behov finns fram till juni.  Gäller produktutvecklingsavd.
  • Scania kör blandat vecka för vecka

  Volvo AB stänger sina fabriker:

  •       Venniseux/Lyon, Frankrike
  •       Blainville, Frankrike
  •       Bourge en Bres, Frankrike
  •       Gent, Belgien
  •       Tuve, Sverige (stänger minst 2 veckor från och med måndag v13)

  Scania stänger sin fabrik

  •       Anger, Frankrike

  MAN Truck & Buss stoppar stora delar av produktionen från och med den 23 mars och tills vidare.

  Nya leveransplaner (20-03-19)

  • Scania Anger har ny leveransplan med noll-avrop, inget behov av leveranser överhuvudtaget.
  • Scania har stängt sitt transportbokningssystem ”Webstars” trots att det ligger fasta avrop i leveransplanerna.
  • Inga nya leveransplaner från Volvo Frankrike, men det ska vara på gång.
  • Behoven från Tuve är borta under v13-14.
  • Det går inte längre att boka transporter i Volvos bokningssystem ”ShipIt”. Detta trots att det ligger avrop i leveransplanerna. Detta innebär att det finns risk för att leveranser står och väntar på upphämtning.

  Förslag till actions som man bör se över idag

  •       Informera all personal omgående om läget
  •       Släpp samtliga inhyrda omgående
  •       Släpp samtliga på korttidskontrakt omgående
  •       Stoppa alla inleveranser av material.

  Så snart man fått de nya leveransplanerna från kunderna, ges nedan förslag vilka actions man bör se över

  •       Be anställda ta ut sparad ATF, komptid och semester.
  •       Lägga in en veckas semester vid påsk.
  •       Köra 1-skift under 2 veckor.

  Stödpaket Korttidspermittering

  • Karensdagen slopas. Den anställde får i efterhand söka ersättning hos Försäkringskassan.
  • Förslaget är att staten täcker första 2 månaderna i sjukfrånvaron from 1 april – 31 maj ( i nuläget). Innebär att man inte betalar några sjukkostnader under april-maj.
  • Likviditetsstöd på skattekonto. Skall gälla from april men kan utnyttjas retroaktivt from 1 januari. Läser man detaljerna får man göra en ansökan hos skatteverket. I praktiken gäller det enbart sociala avgifter då man anser att företagen redan erhållit moms ifrån kunder samt personalens skatt.
  • Korttidsarbete utan statligt stöd– Avtala med lokala parten om minskad arbetstid med max 12%. Detta innebär att arbetstagarna får en minskad arbetstid med 12% samt likaledes mindre lön.
  • Gällande korttidsarbete med statligt stöd fördelas kostnaden för nedgången i lön och arbetstid enligt nedan

  Nivå    Minskad arbetstid    Minskad lön    Arbetsgivare    Stat    Minskad kostnad arbetsgivare

  1           20%                             4%                     1%                 15%        -19%

  2          40%                              6%                    4%                 30%       -36%

  3          60%                              7,5%                 7,5%              45%       -53%