Nyheter från FKG

 • 14 september, 2022
 • Industrins frågor blåste bort i valdebatten

 • I väntan på ett slutgiltigt valresultat, kan vi konstatera att de för näringslivet och industrin sakpolitiska viktiga frågorna nästan helt föll bort ur årets valrörelse.

  In i det sista vädjade inte bara FKG utan även andra näringslivsföreträdare om att frågorna måste upp i någon form av idépolitisk debatt inför valet. Men icke.

  Organisationen Företagarnas vd, Günther Mårder, var så frustrerad att han stod utanför riksdagen och skrek ut sin frustration i en megafon. Men vad hjälpte det!

  – Det känns tråkigt att tvingas konstatera hur dessa frågor, bortsett från stabil el till rätt pris, aldrig kom upp i debatten. Det är industrins förmåga och framgångar som är grunden för tillväxt, och med den välstånd och gemensamt finansierad välfärd, menar FKG:s vd Peter Bryntesson som tillsammans med ordförande Martin Lidén hade ett debattinlägg om leverantörsindustrins, främst SME:s, omställning och villkor i fackföreningsägda Dagens Arbete i valrörelsen elfte timme.

  Debattinlägget i Dagens Arbete. 

  I väntan på att riksdagsmandaten fördelats, regeringsfrågan fått sitt svar, departement och departementschefer (ministrar) samt politiskt sakkunniga utsetts samt att riksdagens utskott kommit på plats, fortsätter FKG arbetet med ta fram en industripolitisk agenda för leverantörsindustrins omställning och konkurrenskraft. Arbetsnamnet är ”Svensk fordonsindustri 2.0” och fokuset ligger på leverantörsindustrins frågor.

  – Agendan kommer att ligga till grund för vår fortsatta dialog med politiker, departement och myndigheter. Med fakta ska vi försöka styra mot för leverantörsindustrin viktiga frågor. Vi kommer också involvera medlemsföretagen i en större grad än tidigare i det långsiktiga lobbyarbetet för leverantörsindustrins förutsättningar. Med detta skapar vi trovärdighet samtidigt som bygger långsiktiga relationer, säger Peter.

  Göran Björklund, senior rådgivare till FKG i public affairs, granskade samtliga riksdagspartiers valmanifest i samband med att debattinlägget skrevs. Han konstaterar att endast tre partier; S, M och SD, hade något med substans kring de industriella frågorna.

  – Vi, FKG, har ett viktigt uppdrag att fylla under denna mandatperiod, menar han.