Nyheter från FKG

 • 12 oktober, 2022
 • Industrins åtta viktigaste krav – hjälp till en ny regering

 • Industrin står för en tredjedel av exporten och varje nytt arbete i industrin ger ytterligare 1,2 i andra branscher! Vi lyfter fram åtta frågor som måste lösas av den tillträdande regeringen. Frågor som är avgörande för industrins internationella konkurrenskraft samt för industrins roll i den gröna omställningen och som skapare av välstånd i Sverige.

  Listan:

  1. En lösning på energifrågan. Stora offentliga och privata investeringar behövs inom elnät, elproduktion och energilager. Investeringarna behöver vara långsiktiga och förutsätter tydliga och förutsägbara politiska regler. På kort sikt behöver flera företag få kompensation för de skenande elpriserna.
  2. En politik för att lösa industrins kompetensbrist. Nu måste vi få ett utbildningssystem i världsklass, göra det möjligt med kompetensutveckling under hela arbetslivet, samt säkerställa ett fungerande system för arbetskraftsinvandring.
  3. Ett EU med konkurrenskraft i fokus. Det innebär mer av frihandel, fri konkurrens och öppenhet, och mindre av detaljregleringar och statlig inblandning.
  4. En offensiv forsknings- och innovationspolitik. Om Sverige även framgent ska vara ledande i att utveckla ny teknologi och nya globalt framgångsrika företag måste staten öka investeringarna i forskning och innovation.
  5. Industri 4.0, med realtidsdata och automatisering kräver ökade satsningar på digital infrastruktur, inklusive 5G och fiber i marken.
  6. Lika viktig är den fysiska infrastrukturen, som också påverkas fundamentalt av ny teknologi. Ett robust och effektivt transportsystem behövs för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft.
  7. Snabbare, enklare och mer rättssäkra tillståndsprocesser. Dagens miljöregler balanserar inte klimatintressen och lokala miljöintressen. Industriföretag ska inte behöva sväva i ovisshet under långa perioder.
  8. En modern arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar i spåren av automatisering och digitalisering. Därför behövs reformer som ger möjligheter till flexibilitet, omställning och trygghet.

  Styrkan som jobbskapare innebär att efterfrågan på industrins produktion redan i dag sysselsätter 820 000 personer. Dessa kan bli betydligt fler genom att anamma de reformer som vi föreslår.

  Maria Rosendahl

  Näringspolitisk chef, Teknikföretagen

  Om Teknikföretagen

  Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation  med uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft. Tillsammans står deras 4 300 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export.