Nyheter från FKG

 • 13 mars, 2024
 • ”Illavarslande när lönsamhet går före hållbarhet”

 • Nyligen begärdes det hajpade textilåtervinningsföretaget Renewcell i konkurs. En händelse som enligt Dagens Industri blottar konflikten mellan storföretagens (läs HM) hållbarhets- respektive lönsamhetsmål. Finansmarknadens förväntningar och lönsamhetskrav prioriterades framför hållbarhet, menar Di.

  Enligt Di:s rapportering finns det även en ovilja från inköpsorganisationen att använda det återvunna textilmaterialet som HM finansierat utvecklingen av. En liten bakgrund: Renewcell var ett hajpat och börsnoterat svenskt företag inom grön teknik som återvann textilier till fibermassa. De utvecklade en patenterad så kallad dissolvingmassa, tillverkad av enbart återvunna textilier. Massan blev till råvara för att tillverka viskos och lyocell.

  Peter Bryntesson.

  Medfinansiär i nytt återvinningsbolag
  HM var en viktig finansiell partner. Ända fram tills det var dags att rapportera det egna resultatet till finansmarknaden.
  Mellan raderna i Di:s rapportering kan man uttyda ordet ”hyckleri” i kommentarerna till HM:s agerande. Till HM:s försvar ska sägas att de nyligen gått in som medfinansiär i bolaget Syre som ska återvinna polyester – ett annat grönt och ekonomiskt högriskprojekt med riskkapitalisten Harald Mix som omslagspojke.
  Enligt FKG:s Peter Bryntesson finns det vissa likheter med agerandet kring det nu kursade textilåtervinningsbolaget och vad underleverantörer berättar om att  de stöter på i sitt dagliga arbete.
  – Leverantörsindustrin arbetar för att vara drivande inom grön omställning. Men det är inte alltid lätt att nå hela vägen fram med kunderna. En FKG-medlem berättade nyligen om alla fina presentationer och policydokument om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, CO2-avtryck upp- och nedströms och så vidare som florerade i företagsledningen hos en av deras kunder. Men för kundens inköpsorganisation var det alltjämt kronor och ören som gällde, framför antagna uppförandekoder och utsläppsberäkningar av CO2, säger han.

  Lönsamhet vinner över hållbarhet
  Händelserna kring Renewcell sätter strålkastarljuset på storföretagen i andra industrisektorer, inte minst inom fordonsindustrin.
  – Vill fordonstillverkarna betala för de högre tillverknings- och råmaterialkostnader som exempelvis bruk av fossilfritt stål för med sig? Det är en berättigad fråga att ställa i den anda av lönsamhetsfokus som råder just nu inom tillverkning av tunga fordon, säger Peter Bryntesson.
  Han konstaterar att inköpskostnader och betaltider är saker som trimmas när OEM:er ska bättra på sina rörelsemarginaler.
  – Det är två enkla sätt. Men frågan är om de vinner på det i längden? Vi vet alla vet att vi måste ställa om, tänka miljömässigt och resurssnålt. Då är ett sådant beteende illavarslande.
  FKG belyser konsekvent den här frågan genom att lyfta in mervärdesskapandet i leverantörsledet i dialoger med både OEM:er och i andra forum där organsationen deltar.