Nyheter från FKG

 • 31 augusti, 2022
 • IAA Transportation öppnar möjligheter för Fogmaker

 • Den 20-25 september är det dags för IAA Transportation 2022 i Hannover och ett av företagen som ingår i FKG:s samlingsmonter är Fogmaker International AB.

  – Det är en jättebra möjlighet för oss att komma ut och marknadsföra vår produkt mot lastbil- och bussbranschen, säger Lars Alrutz, marknadschef.

  IAA Transportation arrangeras av VDA, den tyska branschorganisationen för både OEM- och leverantörsledet. Det är Europas största mässa med representanter från hela värdekedjan vilket gör den till Europas viktigaste dialog- och nätverksplattform om transporternas framtid.

  Här visas det senaste i utvecklingen av globala handels- och logistikkedjor med nya banbrytande lösningar för elektriska eller vätgasdrivna bussar, uppkopplade, automatiserade lastbilsflottor för långdistanssträckor, förarlösa personbilar och elektriska lastcyklar.

  Emissionskraven på förbränningsmotorer samt utvecklingen av el-och vätgasdrivna fordon har under de senaste åren medfört ett större behov av säkerhetsföreskrifter när det gäller brandskydd.

  ­– De nya miljövänliga systemen innebär bland annat varmare motorer vilket gör att allt fler efterfrågar vår produkt med installation av helt automatiska och permanenta brandbekämpningssystem, säger Lars Alrutz på Fogmaker.

  Fogmakers erbjuder ett system för brandbekämpning med högtrycksvattendimma och hög kyleffekt vilket är passande för både kolvätebaserade bränder och för elektronik.

  I Sverige kräver försäkringsbolagen brandbekämpningssystem i gruv-, flis- och timmerbilar men en ny standard är på väg med krav på installation av helt automatiska och permanenta brandbekämpningssystem för motorer i alla lastbilar som fraktar brandfarligt gods som brännbara vätskor och gas. Detta har spridit sig till fler länder, försäkringsbolag och tillverkare/operatörer över hela världen och nya lagkrav väntas komma med slutdatum 2029.

  – Vi samarbetar redan med de stora lastbilstillverkarna i Sverige och IAA Transportation blir ett utmärkt tillfälle för oss att träffa lastbilstillverkare och operatörer i övriga Europa och diskutera brandskydd. Det är ett stort problem för många och vi är gärna med tidigt i processen när det gäller konstruktionen för att bidra med vår kompetens för att bygga bort så många risker som möjligt, säger Lars Alrutz.

  Mässan har också delvis flyttat fokus från fordonen och hårdvaran till själva funktionen att flytta gods och människor. Det blir en breddning av perspektivet till att även omfatta infrastruktur med inriktning på hållbarhet.

  – Vi är marknadsledande när det gäller brandskydd i bussar i Europa och vårt brandsläckningssystem har en så kallad trippeleffekt som angriper alla de fysiska aspekterna av brand samtidigt, värme, syre och bränsle. Det är den säkraste metoden för att hålla nere öppen låga, minska risken för att branden antänds igen och skydda människoliv

  Över 2 000 utställare medverkar och fler än 250 000 deltagare förväntas besöka mässan under de sex dagarna. Detta gör IAA till Europas största branschplattform där du kan få kontakt med beslutsfattare och representanter från industrin, potentiella kunder, media och företrädare för olika myndigheter.

  – Vi ser stora möjligheter att saluföra vår produkt på mässan och ser fram emot att träffa både nya och befintliga kunder och göra affärer.