Nyheter från FKG

 • 20 september, 2023
 • Hur ska ledningen agera i en ekonomisk kris?

 • Under coronapandemin tog regeringen fram omfattande stödpaket som räddade ett stort antal bolagNu är det återigen svåra tider. Dels på grund av svagare konjunktur, dels för att många bolag ska återbetala skatteanstånd om större belopp. Den kombinationen gör att många riskerar att hamna i ekonomisk kris. Vad kan ledningen göra i ett sådant läge?

  Steg 1 – Operativ rekonstruktion

  Den operativa rekonstruktionen sker i ett tidigt stadium och bolagets ledning kan hantera processen på egen hand. En översyn av lönsamheten i bolagets verksamhetsgrenar kan resultera i olika åtgärder såsom exempelvis personalneddragningar, prishöjningar, omförhandling av avtal och eventuellt avveckling av hela eller delar av verksamhetsgrenar. Ledningen bör också se över kapitalbindningsstrukturen i syfte att frigöra likviditet. Externa konsulter kan tas in för att tillsammans med ledningen bedöma vad det finns för legala och ekonomiska risker i förändringsarbetet.

  Steg 2 – Företagsrekonstruktion

  Utgångspunkten för lagen om företagsrekonstruktion är att livskraftiga bolag som av någon anledning fått ekonomiska problem, skall få en andra chans. Ansökan om företagsrekonstruktion sker till tingsrätten. Det är viktigt att bolagets ledning gör ett gediget förberedelsearbete tillsammans med den tilltänkte rekonstruktören vid upprättandet av rekonstruktionsansökan. Genom tingsrättens rekonstruktionsbeslut får bolaget skydd mot exekutiva åtgärder samt även ett konkursskydd. Dessutom kan den statliga lönegarantin användas för att under en begränsad tid betala de anställdas löner. Avsikten med regelverket är att bolaget skall få rådrum så att ledning tillsammans med rekonstruktören kan arbeta fram en rekonstruktionsplan som medför att bolaget återigen blir livskraftigt.

  Steg 3 – Rekonstruktion genom konkurs

  Konkursen är marknadsekonomins yttersta konsekvens. Genom konkursen skall konkursbolaget avvecklas. Detta är dock inte detsamma som att bolagets rörelse måste avvecklas. När tingsrätten fattar beslut om konkurs så utser tingsrätten även en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift är att avveckla bolaget på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för bolagets fordringsägare. Detta innebär att konkursförvaltaren skall försöka sälja bolagets anläggningstillgångar till ett så högt pris som möjligt. Vanligtvis får konkursboet bäst betalt om det går att överlåta en intakt rörelse alternativt delar av en rörelse. En aktör som har god branschkännedom och som kan fatta ett snabbt beslut samt dessutom har betalningsförmåga kan göra en bra affär genom att köpa en fungerande rörelse av ett konkursbo. På detta vis kan rörelsen räddas samtidigt som fordringsägarnas förluster begränsas och de anställda får behålla sina arbeten.

  Setterwalls tips till ledningen i bolag med ekonomiska problem:

  • Tänk kortsiktigt.
  • Fokusera på att minska kostnaderna.
  • Fokusera på kassaflödet.
  • Våga agera!
  • Våga förändra (inget är heligt)!
  • Undvik personligt betalningsansvar (upprätta kontrollbalansräkning i tid och betala skatten senast på förfallodagen).

  I entreprenörskapet ligger att ta balanserade risker i syfte att utveckla verksamheten och göra den lönsam. I den bästa av världar skulle alla bolag vara lönsamma men så ser ju inte verkligheten ut i en marknadsekonomi. Ibland kan förutsättningarna förändras genom exempelvis vikande försäljning, ökade kostnader, en dyr rättsprocess eller ett förändrat regelverk. När den ekonomiska krisen blir ett faktum är det klokt att ta hjälp av en erfaren obeståndsspecialist.

  Vill du veta mer eller är intresserad av rådgivning?

  Välkommen att kontakta vår specialist inom området.

  Christian Andersch
  Partner, Advokat
  Setterwalls Advokatbyrå