Nyheter från FKG

 • 13 april, 2023
 • Hur ska EU möta upp Bidens IRA-paket?

 • Den amerikanska omställningsbudgeten Inflation Reduction Act, IRA, tog EU på sängen, men nu börjar motåtgärder föreslås för att behålla företagen och jobb inom unionens medlemsnationer.

  Förändrade statsstödsregler till åtgärder inom sex sektorer: batterier, solpaneler, vindkraftverk, värmepumpar, vätgas elektrolyser och koldioxidlagring, är de hittills mest drastiska motåtgärder som EU aviserat.
  I flera medlemsländer pyr det under ytan med ytterligare krav på insatser för att hindra flytt av tillverkning till USA och Nordamerika.
  Dock delar inte alla dessa krav.

  Som landets ledande företagarorganisation anser Svenskt Näringsliv att det inte behövs något europeiskt svar i form av nya statliga stöd som matchar de amerikanska subventionerna.
  – Uppluckrade statsstödsregler riskerar att fragmentera den inre marknaden. Generellt riskerar subventioner leda till ett subventionsrace där länder tävlar om att stödja sina företag, vilket inte är bra vare sig för klimatet, handel eller konsumenter, säger Ingrid Serup, expert inom handelspolitik på Svenskt Näringsliv, och fortsätter:
  – I stället bör EU fokusera på att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv marknadsdriven grön omställning i Europa. Vi måste sätta långsiktig konkurrenskraft på agendan och arbeta för en utökad, fossilfri elförsörjning, att stimulera den gröna omställningen genom ETS (utsläppsrätter), förkorta tillståndsprocesser, investera mer i FoU, ta bort hinder på den inre marknaden och prioritera öppen handel med resten av världen.
  Ingrid Serup menar att alla dessa åtgärder har potential att stödja den gröna omställningen samtidigt som vi bygger långsiktig konkurrenskraft baserad på marknadsekonomiska principer och öppen handel.

  Sista kapitlet i detta handelspolitiska drama är ännu långt ifrån skrivet.