Nyheter från FKG

 • 09 juni, 2021
 • Hon arbetar med att sätta automotiveföretagen på kartan

 • Älvdalen, Funäsdalen och ett antal andra dalar är ju kända sen tidigare. Nu finns det en dal till att lägga till listan: Fordonsdalen Stockholm.
  – Regionen är mer känd för sitt IT-kluster, men det finns även överraskande många automotiveföretag här, säger Sofia Wieselfors på Region Stockholm.

  För att lyfta fram Stockholmsregionens och Östra Mellansveriges fordonsindustri myntades uttrycket Fordonsdalen Stockholm för några år sedan.
  – Det handlar om att sätta oss på den nationella kartan, att etablera Fordonsdalen brett, hitta olika samverkansformer och stärka konkurrenskraften, säger Sofia Wieselfors
  Inspirationen för arbetet kommer delvis från Västkusten.
  – Ja, vi har mycket att lära oss av Västra Götalandsregionen och deras arbete med att ge fordonsindustrin en röst, säger hon.
  Förra året drog Region Stockholm, i samarbete med KTH, även igång ett stort EU-projekt för att uppmärksamma fordonsindustrin i sin del av landet – ett  arbete med fokus på de runt 200 bolag i branschen som finns i regionen. Allt från en mängd SME-företag till större OEM:er
  – Vi ser det egentligen inte som ett projekt med början och slut, det är mer av ett långsiktigt arbete, säger Sofia Wieselfors.

  Omvärldsanalys och intervjuer
  I det inledande arbetet har de gjort en kartläggning som beskriver företagens nuläge, transportsystemets framtida omställningstrender samt hur de trenderna påverkar industrin och de regionala företagen. Utgångspunkten är en omfattande omvärldsanalys och 25 intervjuer med representanter från företagen.
  Frågeställningarna har handlat om vad som kommer att påverka branschen fram till 2030. Exempelvis politiska beslut och tekniktrender, krav på hållbarhet, klimatanpassade drivlinor, digitalisering, uppkopplade bilar, autonoma fordon med mera.
  De presenterar även förslag till åtgärder med fokus på att företagen ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga även i ett lite längre perspektiv, med sikte på just 2030.
  – Det sker en omfattande omställning inom transportsektorn, parallellt med ett teknikskifte inom fordonsindustrin. Det ställer nya krav på företagen, och vi försöker identifiera vilka behov de står inför. Exempelvis är det tydligt att det kommer krävas insatser inom hållbarhet och kompetensutveckling, säger Sofia Wieselgren.
  (En rapport om vad de har kommit fram till släpps på onsdag i nästa vecka se länken nedan.) *

  Potential ihop med IT-kluster
  Projektet har även tagit hjälp av FKG för att få fram listor på leverantörsföretag i regionen. FKG:s vd Fredrik Sidahl sitter dessutom med i Fordonsdalen Stockholms så kallade högnivågrupp.
  Nyligen fick de också klartecken för ett nytt projekt med EU-stöd: Fordonsdalen React. Ett samarbetsprojekt med KTH och Kista Science City som syftar till att ge företagen en skjuts att komma igång efter pandemiåret.
  Om arbetet tidigare till stor del handlat om att identifiera bolagen och deras behov är det nya projektet mer handgripligt och hands-on enligt Sofia Wieselfors. Bland annat kommer de att försöka matcha ihop automotiveföretagen med regionens IT-kluster.
  – Branschen går ju mer och mer mot mjukvara och telekom. Där har vi i den här delen av Sverige en unik potential. Det finns stora förutsättningar att få företagen inom de båda branscherna att mötas och skapa en gemensam infrastruktur, säger hon.

  Fakta: Egen forskarskola
  Fordonsdalen Stockholm har även tagit initiativ till en forskarskola och fått medel till en förstudie från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt av fordonsindustrin genom att påskynda fordonsindustrins teknik- och klimatomställningar. Mer info om Fordonsdalen Stockholm här.