Nyheter från FKG

 • 02 december, 2021
 • Hög växel mot spioneri

 • Tidigare i år dömdes en före detta konsult på Scania och Volvo för spioneri. Konsulten hade i sitt arbete kommit över uppgifter som han sedan lämnade över till en rysk underrättelseofficer. Mot bakgrund av detta frågar sig säkert många vilka regler som gäller och hur företag kan skydda sina intressen. Freja Kullberg, trainee, på FKG-partnern Fondia, ger några riktlinjer.

  Företagshemligheter

  Frågan om företagshemligheter är het och framförallt gällande teknisk information. Skyddet ligger i skärningspunkten mellan ett flertal intressen. Företagens ekonomiska intressen, de medborgerliga fri- och rättigheterna och i vissa fall även Sveriges säkerhet.

  I ett tidigare rättsfall, ”Ericsson-målet”, ställdes intresseavvägningen på sin spets. Åtalet ogillades mot en anställd på Ericsson som lämnat ut säkerhetsklassad information till en utländsk underrättelseofficer då att den anställde hade haft lovlig tillgång till informationen. Med ”lovlig” menas här att den anställde hade tillgång till informationen inom tjänsten.

  Lagen om företagshemligheter fick kritik i samband med Ericsson-målet och ersattes 2018 av en ny lag baserad på ett EU-direktiv. Rättsutvecklingen sker snabbt och det är därför intressant att blicka framåt.

  Vad händer?

  Under 2021 släpptes en promemoria ”Bättre skydd för tekniska företagshemligheter” som är i ett tidigt skede av lagstiftningsprocessen. Tekniska företagshemligheter utgör ofta led i produktionen och kan vara, exempelvis, ritningar, källkoder och tekniska förebilder.

  Förslaget innebär ett stärkt straff- och civilrättsligt skydd vid angrepp från personer med lovlig tillgång till tekniska företagshemligheter och en större krets av personer står till ansvar under lagen.

  Övriga åtgärder

  Utöver skyddet för företagshemligheter finns det även andra regleringar som kan vara aktuella. Det rör sig om regler om spioneri, registerkontroll och säkerhetsprövningar för företag som deltar i upphandlingar och om det gäller verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska det göras en säkerhetsskyddsanalys. Angränsande lagar är även informationssäkerhetslagen som syftar till att nå en högre nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem.

  Skydda företaget

  • Se till att det finns dokumenterade rutiner och instruktioner om hanteringen av företagshemligheter, så att de anställda inte begår brott av ren okunskap
  • Bedrivs säkerhetskänslig verksamhet så måste säkerhetsskyddslagen följas och en säkerhetsskyddsanalys ska utföras
  • För att information ska anses vara företagshemligheter måste företaget självt behandla dem som sådana.

  Bilden: Ha rutiner och instruktioner för hantering av företagshemligheter, är grundtipset från Freja Kullberg på Fondia.