Nyheter från FKG

 • 18 oktober, 2023
 • Hållbarhet och ekonomi på agendan på SLD2023

 • Med temat How to Finance the Future lockade SLD2023 en stor samling vetgiriga och mötessugna till UNI 3-arena på Lindholmen i Göteborg. En rad talare på toppnivå gav sin syn på branschen och hur den ska tackla saker som lågkonjunktur, grön omställning, en svag krona med mera. SLD 2023 blev en dag fullspäckad med både nulägesanalyser och spaningar in i framtiden. 

  Först ut var Benjamin Krieger, generalsekreterare för FKG:s europeiska paraplyorganisation CLEPA. Han gav en bild av ett europeisk industriklimat där automotive har en viktig roll.
  – Tar vi en titt på EU-länderna ser vi att fordonsindustrins underleverantörer står för 1,7 miljoner direkta jobb, sa han.
  De företag de arbetar på är nu mitt i den omställning som krävs av branschen, något som en del länder är bättre på än andra.
  – Att Sverige tar frågorna på allvar är inget som behöver påpekas.
  Men även i övriga Europa arbetas det intensivt med frågan och åtskilliga miljoner ton koldioxid har sparats in under 2020-talets första år.
  Nu, med det kommande EU-valet nästa år, hoppas han på att den sammansättning i kommissionen som väntar har en förståelse för automotive-branschens utmaningar.
  – Jag tror dock inte att det blir något avgörande skifte, kommissionen kommer troligtvis även framöver att ha en inställning som rimmar med vad vi har sett de senaste åren.
  Ett exempel på en fråga där CLEPA skulle vilja se en öppnare attityd från kommissionen rör förbränningsmotorn och dess framtid, som just nu ser mörk ut.
  – Tittar vi på utvecklingen inom elektrifiering så går det bra där, och det är något vi behöver. Men det är kanske inte hela lösningen, sa Benjamin Krieger.

  Nästa talare, Klas Magnusson – Head of EMEA Procurement & Global Real Estate på Polestar – hade också fokus på hållbarhet och hur företaget ska navigera framöver. Nu har de siktet inställt på att år 2030 kunna leverera en bil där alla utsläpp av växthusgaser – i samtliga led av produktionen – är eliminerade. För att det ska bli möjligt måste alla produktionsled vara med på banan, som underleverantörer, logistikföretag med mera.
  Han talade också om företagets medarbetare, som är en viktig del av att göra visionerna möjliga.
  – De har ett högt engagemang, vilket gör oss mycket agila.
  Även kunderna beskriver han som engagerade och hängivna.
  – En del av dem ser vi här i rummet, människor som är early adopters. Hittills har vi sålt 150 000 fordon och det ger oss möjlighet att investera i teknik och en färdplan för hållbarhet, sa Klas Magnusson.
  Han gjorde även en reflektion kring IAA Mobility i München. Flera återvändande besökare har rapporterat om att de kinesiska märkena var tongivande.
  – De är nya och behöver synas.
  På en direkt fråga från moderatorn Jenny Bramell, senior projektledare på IUC Syd, om man som svensk underleverantör kan vara en del av Polestars leverans, gavs följande besked:
  – Absolut, om man är beredd att ställa om.

  Efter Klas Magnusson äntrade Nordeas chefsekonom Annika Winsth scenen. För henne –som kommer från en bank vars senaste rapport fått namnet Tunga steg – var avstampet givet: lågkonjunkturen. Hennes budskap till åhörarna var att det kan kännas tufft, men …
  – … i lågkonjunktur kan man göra sina bästa affärer. Det är då man ska se över sin kostym och reflektera. Var ska vi vara i framtiden?
  De som är förutseende och beredda har enligt Annika Winsth bra förutsättningar. För dem behöver lågkonjunkturen inte vara dålig.
  Nu har kriget i Israel seglat upp som en ny osäkerhetsfaktor för ekonomin, vid sidan av sviterna efter pandemin och kriget mot Ukraina. Inte minst skapar det osäkerhet eftersom Israel ligger i en oljeregion.
  – Oljepriset har varit relativt högt en längre tid, nu riskerar det att öka mer.
  Men Sverige är inte lika oljeberoende som en del andra länder, vilket enligt Annika Winsth ger oss en krockkudde.
  – I exempelvis USA går det rakt ut i plånboken hos dem som handlar.
  Elpriser och oljelager? Där ser det bättre ut just nu i Europa.
  – Grundplatån är bättre än tidigare. Problemet är att centralbankerna inte är nöjda med hur ni beter er. Ni anställer för mycket och konsumerar för mycket, trots höjda räntor.
  Enligt henne kan vi troligtvis ställa oss in på att leva med höga räntor en längre tid framöver. Och alla de under 40, som levt 15 år med gratispengar, får inse att det är nya tider.
  Annika Winsth kom även in på den svaga kronan. Enligt henne är det Riksbankens expansiva penningpolitik som är huvudorsaken. En svagare valuta fungerade som något av en motor för att så gott det gick tackla den tidigare rätt obefintliga inflationen.
  – Sedan kom pandemin och det blev stökigt.
  Vi fick en ny situation med både svag krona och hög inflation.
  En annan faktor som hon manade alla att tänka på är vilken Sverigebild vi sprider, att vi behöver bli bättre på att tala om vad som är bra med landet.
  – På stora bolag i Tyskland och USA frågar de om de vågar åka hit? De vill ha livvakter.

  Annika Winsths uppdatering om konjunkturläget följdes av en paneldebatt där hon deltog tillsammans med Klas Magnusson. Även Jonas Olsson, strategic account manager på SKF, och FKG:s vd Peter Bryntesson deltog. Moderator för debatten var Sanna Arnfjorden Wadström, vd för SINF. Debatten tog avstamp i den här dagens tema, om möjligheten att få finansiering för att klara den gröna omställningen.
  Klas Magnusson konstaterade att omställning är en naturlig sak för Polestar.
  – Det finns i vårt DNA, det är ett sätt att arbeta.
  Enligt Jonas Olsson är inte omställning i sig problemet.
  – Det har vi gjort många gånger förut.
  Svårigheten är enligt honom att navigera i rätt riktning.
  Angående finansiering talade Annika Winsth om att de som inte är beredda på att ställa om kommer att få det tufft.
  – Det går inte att låna ut pengar till det som är smutsigt, till företag utan ambitionsnivå.
  Hon såg också med skepsis på hur Tyskland möter USA:s Inflation Reduction Act med egna subventioner.
  Ett mycket oroande scenario enligt Peter Bryntesson.
  – Hur kommer det att påverka tysk fordonsindustri? Det gäller för oss i Sverige att samla på oss bitarna för att lägga vårt pussel för att konkurrera i framtiden, sa han.

  Förmiddagen på SLD 2023 avslutades med en presentation av det klimatdatablad som FKG håller på att ta fram, för att medlemmar ska kunna klimatredovisa sina produkter. Cecilia Schülén, EDAG Engineering Scandinavia, Anna-Karin Jörnbrink, AFRY, Martin Kurdve, RISE, och Peter Bryntesson, FKG, presenterade i korthet hur det ska gå till att hjälpa leverantörer att arbeta med klimatdatabladet.

  Svenskt Näringsliv är en samlande bransch- och arbetsgivarorganisation med ”örat mot rälsen” såväl gentemot medlemmar som omvärld. På Stora Leverantörsdagen medverkade organisationens ekonom och analytiker Alexandra Leonhard. Hon pratade om tre huvudområden – nuläget ekonomi, finanspolitik och EU-politik.
  Hon konstaterade att tillverkningsindustrin är lokomotivet i ekonomin, men samtidigt kan det uttydas att investeringsviljan är på avtagande. Många industriföretag, 23 procent, uppger att de har valt att behålla övertalig personal, kompetenshamstring. Detta för att inte hamna på efterkälken vid en konjunkturuppgång.
  – Det stora sorgebarnet är Tyskland som inte har någon tillväxt. Där har vi sett statliga insatser, inte minst inom fordonsindustrin. I Sverige behöver vi en långsiktig energipolitik, men då kan man inte hela tiden ändra reglerna. Här är det brådskande att skynda på tillståndsprocesserna, sa Alexandra Leonhard.

  Nybildade Aurobays vd, Michael Fleiss, berättade om den historia och det arv som företaget har i uppdrag att driva vidare, in i framtiden, åt ägarna Volvo och Renault. Aurobay är med fem miljoner motorer/år tvåa i världen efter Toyota inom förbränningsmotorer. Resan mot fossilfritt och Net-Zero 2050 rymmer även förbränningsteknik men med nya e-bränslen och i kombination med hybriddrift, enligt Aurobay.
  Inte helt oväntat markerade Michael Fleiss mot det svenska beslutet att sänka reduktionsplikten, iblandningen av biodrivmedel, till EU:s minimikrav.
  Han berättade att man måste vara öppen för alla vägar fram, samtidigt som han konstaterade att elen har både för- och nackdelar. Därför är hybrid framtiden.
  Han avslutade med ett tydligt budskap till de svenska leverantörerna:
  – Stanna hos oss, vi kommer inte att köpa från nya leverantörer.

  Andrea Fuder, inköpsdirektör för Volvo Group, uppehöll sig i frågan om CO2 i sitt anförande.
  Volvo Group kommer att utveckla sitt hållbarhetsarbete både inom FN:s Scope 1-2-3 samt driva frågor inom ESG samt EU:s mål Net-Zero. Ett arbete som kommer att involvera koncernens 50 000 direktleverantörer.
  – I nuläget satsar vi enorma summor på att utveckla batteriteknik, bränsleceller och förbränningsmotorer, vi behöver leverantörer till alla tre, förklarade Andrea Fuder som talade sig varm för att beställare och leverantör ska gå hand-i-hand, något som hon menar att hennes inköpare har i sitt sinne.
  – Jag vill bjuda in alla leverantörer till att dela vår resa in i det nya ekosystemet, sa Fuder och lade till att partnerskap är det nya ledarskapet. Hon konstaterade också att Volvo Group inte är intresserade av att köpa ”billigt”, utan till rätt pris.

  Stora Leverantörsdagen 2023 knöts samman med utdelandet av Stora Leverantörspriset 2023. Utmärkelsen gick denna gång till National Sweden – Stort Grattis och läs separat artikel om det!