Nyheter från FKG

 • 28 februari, 2024
 • Hållbarhet i fokus när National talar på Strategidagen

 • FKG:s Strategiseminarium den 17 april i Södertälje Science Park – med talare, paneldebatt, framtidsspaningar med mera – närmar sig. Joakim Fritz, vice vd och affärsutvecklingschef på National är en av dem som kommer att vara på plats.
  – Vi fick Stora Leverantörspriset i höstas, och då ingår det att man ställer upp som talare på seminariet, säger han.

  Men att framträda på evenemanget är mer än ett pliktskyldigt åtagande för Joakim Fritz. Han ser det som ett tillfälle att föra ut företagets mission om hållbarhet, det som låg bakom att de fick Stora Leverantörspriset 2023.
  – För sex år började vi betrakta våra material ur ett hållbarhetsperspektiv, på ett strategiskt vis, säger Joakim Fritz.

  Fokus på att återvinna
  National, med säte i Halmstad, tillverkar artiklar i polymera material och verkar inom flera segment. De levererar till fordons-, bygg-, energi- och medicinindustrin. Materialen är huvudsakligen fossilbaserade och ger därmed ett självklart koldioxidavtryck.
  Men 2018 inledde de ett arbete med att närmare undersöka i vilken grad materialen de använder går att återvinna. De inledde också en ny dialog med sina kunder där de försökte styra dem mot råvaror med cirkulär potential. National började då även fokusera mer på att tillverka på ett sätt som gör produkterna enklare att demontera – plus att de satte igång med att utveckla egna, mer hållbara, material.
  – Bland annat har vi tagit fram en ny produktfamilj av EPDM-gummiblandningar som har 35 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med befintliga blandningar, effekten är validerad av IVL.
  Företaget ivrar också för vad de kallar One Polymer Solution. Det handlar om att undvika kompositer, med blandningar som är svåra att separera vid återvinning.
  – Om du kan jobba med enbart en polymer blir det enklare, säger Joakim Fritz.
  National har dessutom jobbat ihop med sin leverantör av affärssystem och utvecklat en ”hållbarhetsmodul” – en del av affärssystemet som gör det möjligt att redovisa koldioxidavtryck på artikelnivå.

  Joakim Fritz.

  Vill redovisa energiåtgång per artikel
  De har även gått över helt till grön el och deltagit i ett projekt tillsammans med Energimyndigheten och Siemens med fokus på energispar. Det slog väl ut, enligt Joakim Fritz.
  – Vi fick ner energiförbrukningen med 40 procent.
  Nu satsar de på att även energiförbrukningen ska kunna redovisas per artikel. National har en vision om att redan på offertstadiet kunna visa hur mycket energi det gått åt och hur mycket koldioxid som släppts ut i processen för att tillverka enskilda produkter.
  – Förhoppningsvis ska det hjälpa oss att styra våra kunder mot mer hållbara val.
  Hur ser du på alla ansträngningar för att bromsa klimateffekten – är du optimist?
  – Ja, det är jag, även om jag inte är säker på att världen klarar alla uppsatta tidsgränser. Det görs så mycket nu, och det sker snabbt. Jag tror dock att företag behöver bli ännu bättre på att samverka i de här frågorna. Sedan krävs det även att vi människor, särskilt här i västvärlden, minskar vår konsumtion.
  Har lågkonjunkturen påverkat er?
  – Det rullar på hyfsat bra för oss, men det kunde också ha varit bättre. Vår prognos är att det ljusnar under kvartal tre och fyra i år.
  I vilka kundsegment märker ni av konjunkturen mest?
   Just nu ser vi att det gått ner lite med leveranser till last- och personbilstillverkarna, liksom på byggsidan. Även energisektorn, till exempel kring värmepumpar, har gått ner.
  Vad påverkar när det gäller värmepumparna?
  – Framför allt handlar det om övriga Europa, där kunderna avvaktar inför att det ska komma olika statliga bidrag som gynnar satsningar på den teknologin. Här i Norden är marknaden redan ganska mättad.
  Någon storaffär i pipeline?
  – Vi har flera projekt på gång som fokuserar på nya material, så mycket kan jag säga.
  Har ni en bra finansiell ställning?
  – Ja, vi är ett familjeägt företag och har i princip inga lån över huvud taget. Soliditeten är god.
  Känns det skönt att inte vara på börsen under en lågkonjunktur?
  – Definitivt, även om börsen är ett bra sätt att snabbt få in kapital för att kunna växa.
  Vilka makrotrender påverkar er?
  – Kriget i Ukraina är en stor osäkerhetsfaktor. Sedan är det allt med hållbarhetsomställningen, där flera direktiv och lagar nu blir verklighet. Som End of Life-direktivet, CSRD och det nya direktivet om greenwashing som kräver tredjepartsvalidering på allt som levereras i form av extern information. Till det kommer valutaläget och inflationsbekämpningen, saker som påverkar investeringsviljan.
  Vad förväntar du dig för egen del av FKG:s Strategiseminarium?
  – Det är alltid intressant att träffa kollegor i branschen och få veta hur de ser på läget. Sedan ser jag fram emot trendspaningen av Tom De Vleesschauwer, den brukar alltid vara bra.

   

  Fakta: National
  Företaget grundades 1941 i Halmstad av entreprenören Gunnard Rössel, då under namnet Trönninge Gummifabriks AB. I dag har de cirka 270 anställda och omsätter i storleksordningen 600 miljoner. Förutom i Halmstad har de anläggningar i Högsäter, Bredaryd och Gent i Belgien. Familjen Rössel är fortfarande ägare till National – nuvarande vd:n Tom Rössel är barnbarn till grundaren Gunnard Rössel.

  Fakta: FKG:s Strategiseminarium
  Mötesplats för strategiseminariet den 17 april är Södertälje Science Park med Södertälje kommun, AstraZeneca, Scania och KTH som huvudmän.
  Klara som talare är omvärldsanalytikern Tom De Vleesschauwer, Ulric Långberg från Åkeriföretagen, Sofia Wieselfors, Vinnova och FFI samt Joakim Fritz, National Sweden. FKG har även två namn från Scania på gång. Paneldebatten under Strategiseminariet kommer att ha inriktning mot konkurrenskraft, omställning och marknader.
  Fullständigt program kommer inom kort.

  På bilden: Ett fiberbaserat och hållbart material från National kallat Sinus roll. Materialet används som ljudabsorbent i inredningar.