Nyheter från FKG

 • 24 maj, 2023
 • Hållbar affärsutveckling – 2024 blir det en överlevnadsfråga

 • Från och med nästa år måste Volvo, Scania och andra större bolag hållbarhetsrapportera hela sin värdekedja tillsammans med sin årsredovisning. Då blir hållbar affärsutveckling avgörande för FKG:s medlemmar.  
  – Det kommer att handla om deras framtida existens. För att hjälpa våra medlemmar att ligga steget före i den här processen inleder vi ett samarbete med företaget Sverige:2030 som arbetar med hållbar affärsutveckling, säger Gabriella Virdarson, projektledare på FKG. 

  Inför de nya reglerna kring hållbarhetsrapportering som slår igenom från och med nästa år har FKG och Sverige:2030 tittat närmare på några av de större OEM:erna och deras hållbarhetslöften.
  – Sedan har vi jämfört med hur våra medlemmar presenterar hållbarhetsarbetet på sina hemsidor. Då kan vi se att det i flera fall finns ett gap mellan vad medlemmarna gör och vad deras kunder lovar, säger Gabriella Virdarson.

  Hela värdekedjan granskas
  Det gapet kan snabbt bli ett problem när kunderna måste se över sina leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. För från och med 2024 ska Volvo, Scania och andra stora organisationer leva upp till ett nytt hållbarhetsdirektiv från EU. Där står det bland annat att hela deras värdekedjor ska hållbarhetsrapporteras.
  – En underleverantör som inte lever upp till sin kunds hållbarhetskrav kan då tappa affärer.
  För att hjälpa medlemmarna att ligga steget före inleder FKG nu ett samarbete med företaget Sverige:2030 som utbildar styrelser, ledningsgrupper och medarbetare i hållbar affärsutveckling.
  Sverige:2030 har erfarenhet från branscher som life science, sport, tillverkningsindustrin och byggsektorn.

  Pia Anderson och Per Fredriksson.

  Hållbarhetskoncept på gång
  – Per Fredriksson och Pia Anderson från Sverige:2030 kommer att höra av sig till några av våra medlemmar för att få veta mer om hur vi på FKG tillsammans med dem ska kunna ge rätt stöd i omställningen. Svaren kommer att ligga till grund för det hållbarhetskoncept vi lanserar strax före sommaren, säger Gabriella Virdarson.

   

  Kontakta Sverige:2030
  Vill komma i kontakt med Sverige:2030 redan nu? Hör av dig till Per Fredriksson: mejl: per.fredriksson@sverige2030.com, telefon 070 569 22 94.
  Mer info om Sverige:2030: www.sverige2030.com

  Ett exempel 
  Så här skriver Scania på sin webbplats:
  ”Att driva en ansvarsfull verksamhet innebär för Scania att förstå och hantera dessa effekter i alla steg av vår värdekedja – ända från inköpen av material till slutet av våra produkters livscykel.”

  Foto dragarbild: Fauxels, Pexels.